Job Degenaar
      hét interview

      laatste update 22 september 2005
      oorspronkelijk gepubliceerd: maart 2002


     Previous Home Next

GEDICHTEN EN LIEDTEKSTEN VAN PAUL MCCARTNEY VERTAALD

Epibreren - Bij uitgeverij De Bezige Bij/Thomas Rap verscheen een aantrekkelijke tweetalige bloemlezing met liedteksten en gedichten van Paul McCartney, getiteld Blackbird singing. McCartney heeft zelf de keuze samengesteld. De lezer zal zich veel liedjes herinneren van deze ex-Beatle, zoals 'Blackbird', 'Eleanor Rigby', 'Penny Lane', 'Yesterday', 'All the lonely people' en 'Lovely Rita'. Job Degenaar, Jan Donkers en Rob van Essen hebben de vertalingen op zich genomen. Het leuke van het boek is dat je nu eindelijk kunt lezen wat je vroeger altijd hebt meegezongen. Liesbeth van Dalsum zocht vertaler/dichter Job Degenaar op in zijn huis in Lemmer.

Degenaar: "Het was eigenlijk toevallig dat ik bij de vertalingen betrokken raakte. Ik was bij de uitgever voor het verzamelen van materiaal voor een groot artikel over 35 jaar poëzie bij uitgeverij Thomas Rap. Toen vertelde een redacteur me over het project. 'Of ik ook iets zou willen proberen?' 'Da's goed', zei ik, hoewel ik nog maar weinig in mijn leven had vertaald. Een pientere docent Engels uit Lelystad, collega en verre vriend Gerard Kloezeman, was zo vriendelijk om mijn vertalingen op blunders te controleren. Drie maanden later had ik zo’n 25 vertalingen klaar. Rob van Essen heeft het leeuwendeel op zich genomen."
Van Dalsum: "Was het moeilijk voor je?"
Degenaar: "Het probleem is dat het niet zo moeilijk lijkt: het taalgebruik van 'Sir Paul' is in het algemeen helder. Maar dan ben je er nog niet. Het zijn liedjes met rijm en ritme en die kwaliteiten probeer je zoveel mogelijk ook in het Nederlands te bewaren. En soms lukt dat niet helemaal. 'When I'm sixty four' vertaalde ik met 'Als ik pensioneer'. Okee, het scheelt een jaar, maar rijm en ritme zijn gehandhaafd en de betekenis is niet aangetast. Je kunt het zo in het Nederlands meezingen. Bovendien weet je als vertaler dat in het boek het origineel naast je vertaling komt, zodat de lezer direct je missers kan zien. En soms ben je ook een beetje met heiligschennis bezig. Ik heb 'Ob-la-di Ob-la-da' vertaald met 'Fal-de-rie Fal-de-ra', wat niet iedereen me in dank zal afnemen."
Van Dalsum: "Hoe vertaalde je 'Lovely Rita, meter maid'?"
Degenaar: "Man, man, wat heb ik daar mee geworsteld. Eerst koos ik voor 'Mooie Rita, metermeid'. Maar wat is in hemelsnaam een 'metermeid'? De schoonheid van Rita en haar functie als parkeerwachter moesten, vond ik, in de vertaling tot uitdrukking komen. Uiteindelijk koos ik voor 'Rita, Miss Parkeerbeheer', maar de redacteur had daar moeite mee, misschien omdat het te droog klonk. Hij stelde 'Mooie Rita, metervrouw' voor, wat herkenbaarder is bij de lezer. Ik had echter weer moeite met 'metervrouw': in het Engels is 'metermaid' de gewone aanduiding voor een vrouwelijke parkeerwachter. Nou ja, dan doe je wat water bij de wijn. Ik heb er veel van geleerd."

De bundel, die bijna 300 bladzijden telt, is voorzien van een voorwoord door McCartney en een inleiding door Adrian Mitchell en is verkrijgbaar in de boekwinkel voor 17,50 euro.

(Rottend Staal Online, 21-3-2002)

 

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Liesbeth van Dalsum/Rottend Staal Online 2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.