Osama bin Laden
      hét interview

      laatste update 22 september 2005
      oorspronkelijk gepubliceerd: december 2001


     Previous Home Next

DICHTER BIJ BIN LADEN

Kandahar (Afghanistan) - Honderden zwaar bewapende Amerikaanse militairen hebben ons vanochtend vanuit hun woestijnkamp 'Camp Rhino' naar de bibliotheek van Kandahar begeleid, waar we geen enkel spoor van vermeende dichtwerken van de heer bin Laden vonden. Sterker nog: in de tijd van Taliban was naast muziek ook poëzie verboden.

Bibliothecaris Muhammed, die net als de meeste Afghanen geen achternaam heeft, daarover: "Zoals u weet waren de Taliban nogal extreem inzake hun uitleg van de Koran. En daar de Koran in Hoofdstuk 26 'De dichters', vers 221-227 meldt:

221. Zal ik u mededelen op wie de duivelen nederdalen?
222. Zij dalen op elke verstokte leugenaar en zondaar neder.
223. En zij verlenen gehoor aan (geruchten) en velen hunner zijn zelf leugenaars,
224. En de dichters! de dwalenden volgen hen.
225. Hebt gij niet gezien hoe zij in elk dal radeloos rondlopen?
226. En wat zij zeggen doen zij niet.
227. Behalve zij die geloven en goede werken doen, en Allah vaak gedenken, en zich verdedigen nadat hun onrecht is aangedaan, maar de onrechtvaardigen zullen weldra weten welke wending hun zaken zullen nemen.
(vertaling door de Islamitische Studenten Associatie van de Oregon State University).

Lijkt het mij uiterst sterk dat Osama bin Laden zich aan de dichtkunst te buiten gaat. Hij kwam wel eens bij me in de bibliotheek, maar heeft nooit naar een dichtbundel gevraagd. Hij was meer in naslagwerken over architectuur, chemie en radioactiviteit geïnteressseerd. Maar waarom vraagt u het niet aan hemzelf. Hij zit in Tora Bora, waar bommen bergen openbarsten."

Zijn advies volgend hebben we inmiddels Kandahar verlaten en staan we nu aan de frontlinie, waar bommen inderdaad bergen openbarsten. B-52's cirkelen hoog boven ons en tanks vuren onophoudelijk. Radio-contact met medewerkers van Al-Qaeda is inmiddels gelegd en we hopen bij het vallen der duisternis het grottencomplex in te trekken en de heer bin Laden te ontmoeten

(Liesbeth van Dalsum en Yfke Dalhemd, Rottend Staal Online, 16-12-2001)


OSAMA BIN LADEN VERKLAART

Tora Bora (Afghanistan) - Terwijl daisycutters, mortiergranaten en andere bommen links en rechts van ons insloegen en we een groot aantal Al-Qaeda strijders de grotten zagen ontvluchten, ontmoetten we in het diepst van de Witte Bergen de heer bin Laden, die ervan wordt beschuldigd dichter te zijn.
In een van alle gemakken voorziene grot stond hij ons te woord.

Liesbeth van Dalsum: "Meneer bin Laden, wat waren de reacties van uw medewerkers op de berichten vanuit Nederland dat u een dichter zou zijn?"
Osama bin Laden: "De broeders die het nieuws hoorden, konden hun vreugde niet op."
Van Dalsum
: "Maar is het waar?"
Bin Laden: "Abdullah Azzam, moge God zijn ziel zegenen, zei mij dat ik niets mocht opnemen."
Yfke Dalhemd: "Betekent dit dat alle berichten over uw mogelijke dichterschap op niets gebaseerd zijn?"
Bin Laden: "In Holland heeft een aantal mensen dat aanvaard."
Van Dalsum: "Ja, en?"
Bin Laden: "We kunnen de vraag naar boeken niet aan. Het is bovenal wat de media zeiden."
Dalhemd: "U bedoelt dat uw vermeende dichtersschap een zorgvuldig geplande mediacampagne is?"
Bin Laden: "Dat is alles waar we op hoopten."
Van Dalsum: "En hoe voelt dat nu, 's werelds meest gezochte man te zijn?"
Bin Laden: "Ik was het meest optimistisch van allemaal."

Op dit moment ontplofte zeer nabij een daisycutter en koos de heer bin Laden het hazenpad, sprekende "Boven de huilende geluiden horen we nu de slag en het ritme van de drums."
(Liesbeth van Dalsum en Yfke Dalhemd, Rottend Staal Online, 17-12-2001)De berichten vanuit Nederland:

OSAMA BIN LADEN PLAGIEERT!

Epibreren - De verzen die www.battl.nl aan Osama bin Laden toeschrijft zijn naar aller waarschijnlijkheid niet van hem afkomstig. Het tweede Arabische vers is in ieder geval van de hand van de drie jaar geleden te Londen overleden Syrische dichter Nizar Qabbani (ook wel geschreven als Nezear of Nezar Kabany) - zo meldt ons onze medewerker Mowaffk Al-Sawad. Die evenwel opmerkt dat het gedicht wel refereert aan bin Laden. (Rottend Staal Online, 12-11-2001).

OSAMA BIN LADEN DICHTER?

Amsterdam - Het internetperiodiek www.battl.nl presenteert twee gedichten die van de hand van 's werelds meest gezochte man, de heer bin Laden, zouden zijn.

De redactie van de Rottend Staal Online, die deze verzen eerder kreeg aangeboden, twijfelt zeer aan de authenticiteit van deze verzen, temeer daar de aanbieder ervan ons niet in contact kon brengen met de heer bin Laden, teneinde de toestemming tot publicatie alsmede informatie over het weerbeeld op zijn geboortedag te verkrijgen. Mowaffk Al-Sawad, de enige Rottend Staal-medewerker die het Arabisch beheerst, heeft momenteel één van de verzen in onderzoek. (Rottend Staal Online, 12-11-2001).


CONSTERNATIE OVER DICHTERSCHAP OSAMA BIN LADEN

Washington/Brussel - Na vertoning van de videotape waarop de heer Osama bin Laden opschept over het succes van de aanslagen van de 11de september en waarbij hij een gedicht opzegt, is grote verwarring ontstaan over de vraag of het betreffende gedicht van hemzelf is dan wel van iemand anders.
In de NRC-transcriptie (14-12-2001) van de tape is het: "Bin Laden citeert een gedicht dat eindigt met de regels:

We horen de slagen van de drums
en het ritme
Ze bestormen zijn forten
En ze roepen: 'Wij zullen niet stoppen met onze raids
Tot jullie ons land hebben bevrijd.'

Te Brussel vond Diana Ozon de versie die de Washington Post had afgedrukt:

Usama Bin Laden (reciting a poem):
I witness that against the sharp blade
They always faced difficulties and stood together...
When the darkness comes upon us and we are bit by a
Sharp tooth, I say...
"Our homes are flooded with blood and the tyrant
Is freely wandering in our homes"...
And from the battlefield vanished
The brightness of swords and the horses...
And over weeping sounds now
We hear the beats of drums and rhythm...
They are storming his forts
And shouting: "We will not stop our raids
Until you free our lands''...

Ozon: "CNN heeft niet de moeite genomen het gedicht in strofes op te delen. Het is als een telexbericht uitgetypt. Hoe men aan de afzondelijke regelindeling is gekomen is dus weer een nieuw raadsel. Is het gedicht al bekend? Nam bin Laden extra adempauzes waardoor de Arabische vertaler/typist de regels van hoofdletters voorzag? Of heeft de Washington Post er zelf over geoordeeld hoe het eruit zou moeten zien?"

De grote vraag blijft natuurlijk: wie heeft dit gedicht geschreven? Gezien bin Ladens reputatie als video-artiest: heeft hij het speciaal geschreven voor publieke voordracht? Of is het simpelweg een citaat uit de Koran? Of is het een gedicht van een zeer bekend Arabisch dichter? Om een antwoord op deze vragen te krijgen zijn onze speciale verslaggevers Liesbeth van Dalsum en Yfke Dalhemd gisteren naar Afghanistan vertrokken in de hoop de heer bin Laden hierover te interviewen. Tevens leggen we de vragen voor aan onze Arabisch sprekende medewerker Mowaffk Al-Sawad. Nader bericht volgt.

(Rottend Staal Online, 15-12-2001)


OSAMA BIN LADEN DICHTER?

Epibreren - Vannacht bereikten ons nieuwe geruchten omtrent het eventuele dichterschap van de heer Osama bin Laden, dit aangezwengeld door een bericht in het dagblad Trouw van 9 april j.l.: "David Rohde (34) is voor zijn krant, de New York Times, net terug van een reis door Afghanistan. Hij wist daar de hand te leggen op een persoonlijke gedicht van Osama bin Laden." In het artikel wordt over deze vondst verder niets gemeld.
Liesbeth van Dalsum, die in december te Afghanistan de heer Bin Laden interviewde voor deze krant, twijfelt zeer aan de authenticiteit van deze vondst. "Ik begin me serieus af te vragen of de zogenaamde Bin Laden-gedichten niet passen binnen een of ander spel van de C.I.A. of van Bin Laden zelf", verklaart ze, "maar met welk doel? Is het om Bin Laden verdacht te maken bij fanatieke Islamfanaten of juist om hem bij cultuurminnenden geliefd te maken? Wie het weet mag het zeggen."
(Rottend Staal Online, 15-4-2002)


UPDATE - september 2005
Op
www.famousplagiarists.com is een pagina aan Osama bin Laden gewijd. Volgens die site heeft Bin Laden het bovenstaande vers geplagieerd van de Jordaanse dichter Yusuf Abu Hilalah.

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Liesbeth van Dalsum/Rottend Staal Online 2001-2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.