Frans August Brocatus 

      laatste update 7 november 2001 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
  Bezoek bij avond, 2001  
     
     
BIOGRAFIE

Frans August Brocatus werd geboren te Gooreind - Wuustwezel op 25 september 1957. Hij is Vlaming. Sinds 1986 woont en werkt hij in Nederland, momenteel te Chaam. Gedichten van zijn hand verschenen in de Vlaamse tijdschriften 'Appel', 'Deus ex Machina', 'Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift'. In Nederland werden in 'Brabant Literair' meermaals gedichten van hem opgenomen.
Hij publiceerde de bundels Niet Tevergeefs (1991), Bittere Rijst (1996), en Ruiters In Regenblauw (1998). De laatste twee bundels verschenen bij Uitgeverij WEL in Bergen op Zoom. In oktober 2001 verschijnt zijn nieuwe bundel Kroonvuur.
Sinds 1997 is hij bestuurslid van SLAB (Stichting Literaire Activiteiten Breda). In mei 1999 is hij vaste medewerker geworden van 'De Houten Gong' (Antwerpen), tijdschrift voor poëzie onder eindredactie van Bert Bevers. In september 2000 is hij toegetreden tot de vaste redactie van 'Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift' (Antwerpen).
In mei 2000 kreeg hij voor zijn eerder verschenen dichtbundels en voor zijn werkzaamheden op literair gebied de 'Antoon van de Maand' (Antwerpen), d.i. een culturele prijs uitgereikt door Brouwerij De Koninck, ingesteld in 1999 en genoemd naar Antoon Van Dyck. De prijs wordt elke maand toegekend aan een kunstenaar in een andere discipline. Hij was de eerste dichter die deze prijs mocht ontvangen.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Frans August Brocatus.

BEZOEK BIJ AVOND

I.

hoe de aanloop
in het glas meestal

meten zonder woorden is
een zoeken naar sleutels

in de marmeren trapzalen
van het eigen afscheid

II.

roeien zij in de kano
van een vroege avond

beiden van oor tot mond
aan land gezet

gegoten in een hoorn
van eb en vloed

III.

en eens de gladde
leuningen voorbij

laten zij los en worden
in alle laden klankkast

strijkstok in het craquelé
van hun monologen

© Frans August Brocatus, 2001
voorpublicatie uit Kroonvuur

CONTACT
Frans August Brocatus: brocangus.arte@planet.nl
homepage: http://www.mythings.nl/fransbrocatus.html

 

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Frans August Brocatus/Rottend Staal Online 2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.