Traces of World War 2 
            British Army losses
            Netherlands 1940

            home - latest update 25 October 2014


 

OPERATION HARPOON

Few Commonwealth troops were in the Netherlands during the 1940 invasion by the Germans, but a small force composed of 200 Royal Marines and 800 Irish and Welsh Guards landed at The Hook of Holland on May 12 and 13, to assist in safeguarding the Dutch Government.

It was from this port that, on May 13, Queen Wilhelmina left for England on board a British destroyer. Also gold and diamands of the Nederlandsche Bank were evacuated.

Demolition parties of the Royal Navy werefrom 10 May till 14 May active in this region to aid in the destruction of harbour installations.

Heavy air raids on the small area defended by our forces caused many casualties, and speedily rendered the position untenable without considerable reinforcements. These could not be spared, and on May 14, the force was evacuated and returned to Dover.


Sources: CWGC and VPRO.

Operation Harpoon (1940) - not to be confused with operation Harpoon (1942), a supply mission to Malta.

A tv documentary about this operation was broadcasted by VPRO Television, 10 May 2007, titled: 'De Tommies komen'.

Irish Guards

2nd Bn.

Guardsman Thomas Bolger, 2717655, 2nd Bn., 26 years, died 14/05/1940. Begraafplaats Hoek van Holland ('Hook of Holland General Cemetery')
Guardsman James T. Burke, 2717202, 2nd Bn., 31 years, died 13/05/1940. Begraafplaats Hoek van Holland
Lance Corporal Patrick Carroll, 2717392, 2nd Bn., 30 years, died 13/05/1940. Begraafplaats Hoek van Holland
Guardsman James W. Hayes, 6654626, 2nd Bn., 24 years, died 13/05/1940. Begraafplaats Hoek van Holland
Guardsman Thomas Murphy, 2719871, 2nd Bn., 23 years, died 14/05/1940. Begraafplaats Hoek van Holland
Lance Serjeant Leonard R. Parker, 2717456, 2nd Bn., 28 years, died 13/05/1940. Begraafplaats Hoek van Holland
Guardsman Thomas Power, 2717586, 2nd Bn., 27 years, died 13/05/1940. Begraafplaats Hoek van Holland
Lance Corporal George Stewart, 2718967, 2nd Bn., 19 years, died 14/05/1940. Begraafplaats ''s Gravenzande General Cemetery'
Guardsman John R. Stewart, 2716746, 2nd Bn., 32 years, died 14/05/1940. Begraafplaats Hoek van Holland

Welsh Guards

Guardsman Arthur W. Cornelius, 2733663, 2nd Bn., 25 years, died 13/05/1940. Begraafplaats Hoek van Holland
Guardsman Reginald A.W. Meechem, 2733122, 2nd Bn., 28 years, died 13/05/1940. Begraafplaats Hoek van Holland

Hook of Holland Cemetery (CWGC)

's Gravenzande General Cemetery (CWGC)
's Gravenzande General Cemetery contains 112 Commonwealth burials of the First World War, 97 of them are unidentified, and many of them sailors and marines killed on 22 September 1914 with the loss of the vessels "Cressy", "Hogue" and "Aboukir". 59 of these burials were brought into the cemetery from seven other burial grounds on the coast of south Holland and the islands near Rotterdam. There are also three burials of the Second World War, one of which is unidentified.
TV-documentary: De Tommies komen

Afl.: De Tommies komen. In alle vroegte komen op 10 mei 1940 in een bos in de buurt van Hoek van Holland enige tientallen Duitse parachutisten neer. Ze zijn op weg naar Den Haag, maar verdwalen en komen zestien kilometer zuidelijker terecht. Diezelfde 10 mei arriveren in de haven van Hoek van Holland twee Engelse destroyers met aan boord een zogenaamde demolition party, een sabotagegroep, van de Britse genie. Hun opdracht is de olietanks in Pernis op te blazen voordat die in Duitse handen vallen. De volgende dag arriveert, ook in de haven van Hoek van Holland, een schip met aan boord tweehonderd Royal Marines. Tenslotte worden twee dagen later (naar verluidt op verzoek van de Nederlandse regering) achthonderd man Irish en Welsh Guards aan land gezet. Uiteindelijk zullen in die meidagen een kleine duizend Engelse soldaten en meer dan twintig Engelse oorlogsschepen bij deze operatie, Harpoon genaamd, worden ingezet.

Presentatie: Hans Goedkoop. Regie: Carla Boos.
VPRO Television, 10-05-2007.
http://www.npo.nl/andere-tijden/10-05-2007/NPS_1069900

back up


This page ise dedicated to the men of the Irish and Welsh Guards who died in the defence of The Netherlands, 1940.


© Bart FM Droog, 2007-2014. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912.
Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder
derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke
toestemming van de auteurs.