Poëziepuzzel

     samenstelling: Lenze L. Bouwers


     Previous Home Next

DICHTER BIJ DE DICHTER

Zoek van de onderstaande 29 beginregels van gedichten de naam van de desbetreffende dichter. Voornamen tellen niet mee. Gerrit Achterberg is Achterberg. Ook 'van' en 'de' weglaten. Dus: Anton van Duinkerken is Duinkerken en Hendrik de Vries is Vries. Eén uitzondering, bij nummer 3 geldt wel de voornaam - deze uitzondering bevestigt de regel!

Zet van de auteurs alle beginletters onder elkaar. Drie uitzonderingen: bij de dichtregels 5, 13, 18 moet de tweede letter van de auteursachternaam genoteerd worden. Er ontstaat dan een nieuwe, eerste regel van een gedicht.

WAT VERDER TE DOEN?

Mail die eerste regel naar droog@epibreren.com, onder vermelding van 'puzzel', voor 25 januari 2003.
Op Gedichtendag, 30 januari 2003 worden op Rottend Staal Online de drie prijwinnaars, geloot uit alle goede inzendingen, bekend gemaakt. Zij winnen elk twee dichtbundels van Lenze l. Bouwers en Bart FM Droog.

terug naar boven


DE BEGINREGELS

1. Alleen in mijn gedichten kan ik wonen
2. Een cel is maar twee meter lang
3. Ik ben het zuiverste dier op aarde
4. Wat mag het raadsel van uw arbeid wezen
5. Mijn vadertje, hij was rechtvaardigheid
6. Ik houd het meest van de halfland’lijkheid
7. Mijn moederken, ik kan het niet verkroppen
8. Wij stonden in de keuken, zij en ik
9. Jawel, mijnheer, ik noem mij katholiek
10. Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik
11. De stad is stil
12. Sinds ik het weet
13. Bestijg den trein nooit zonder uw valies met dromen
14. Een koe is een merkwaardig beest
15. Er stonden drie kruisen op Golgotha
16. Zij kent de onderkant van kast en ledikant
17. Een hond is vermaard om zijn gezelligen aard
18. Mijn moeder is mijn naam vergeten
19. Ik ween om bloemen in den knop gebroken
20. Boerenmeisje blaast de hoorn
21. De Zwanen moesten zonder zorgen kunnen leven
22. Ik houd zo van die donkre burgerheren
23. Ambrosia, wat vloeit mij aan?
24. Knaap, breng mij kersen op een zilvren schaal
25. Overhandig mij brekend je peilloze bloem je kus
26. Ik hoor het licht het zonlicht pizzicato
27. Klinkt helder op, gebeeldhouwde sonnetten
28. Ik heb de witte water-lelie lief
29. Ik ben in België geboren, ik ben Belg

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Lenze L. Bouwers/Rottend Staal Online 2002. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.