Menno Wigman
      hét interview

      laatste update 22 september 2005
      oorspronkelijk gepubliceerd: december 2001


     Previous Home Next

MENNO WIGMAN OVER 'AWATER' EN DE POËZIECLUB

Op de valreep van 2001 spoedde Liesbeth van Dalsum zich naar het verre Amsterdam om Menno Wigman, een van de redacteuren van 'Awater', het 'clubblad' van Gerrit Komrij's Poëzieclub nadere vragen te stellen over de laatste ontwikkelingen daaromtrent.

Van Dalsum: "Die 60 euro, is dat niet buitensporig veel geld voor 3 tijdschriftnummers en 3 dichtbundels?
Wigman: "Ik heb daar geen invloed op, laat staan dat ik wist hoeveel alles zou kosten."
Van Dalsum: "In het land plaatst men al vraagtekens bij de prijs van de bundels."
Wigman: "Helaas is het Poetry International niet gelukt korting te krijgen op uitgaven. Dat heeft te maken met de stroeve, zeg maar gerust onbuigzame houding van de Nederlandse Boekverkopersbond. Dat iets dergelijks in Engeland wel kan, komt doordat de Poetry Society al een halve eeuw geleden werd opgericht."
Van Dalsum: "Ach, hou op. Die boekhandelaren zaten toch ook al zo te mekkeren bij het overigens faliekant mislukte Boekfeest te Rotterdam. Waar hebben die mensen toch last van? Waarom niet gewoon de boekhandel negeren en bundels puur voor de verkoop via de Poëzieclub geproduceerd?"
Wigman: "Enfin."
Van Dalsum: "En hoe zit het met Paul Sebes en de PCM? Ik ruik een zweem van botte commercie en belangenverstrengeling.
Wigman: "Het spijt me zeer mevrouw, maar poezie is per definitie niet commercieel. 'Awater' heeft niks met PCM te maken, sterker nog: Komrij wilde onafhankelijk van welke uitgeverij dan ook opereren, zodat we juist niet een uitstalkast van wie of wat dan ook zouden worden. En Paul Sebes heeft ons aangeboden sponsors te zoeken. Ik zie niet wat daar mis mee is."
Van Dalsum: "Iets heel anders dan. Hoe willen jullie nieuws brengen in een blad dat maar eens in de vier maanden verschijnt? Wat voor zin heeft het om verslagen van poëzie-evenementen als de Nacht van de Poëzie of de Poëziemarathon maanden na dato te publiceren?"
Wigman: "Alle 'actuele' berichtgeving over poezie-evenementen wordt door Poetry International verzorgd en komt in een los bijgevoegd katern in 'Awater' te staan."
Van Dalsum: "Maar dat kunnen ze toch helemaal niet! Kijk eens op de nieuwsafdeling van de Poetry-site. Dat Hans Warren overleden is, is daar een goed bewaard geheim. En neem bijvoorbeeld het nieuws over de aanstelling van stadsdichters. Alles wat daar op de Poetry site over te vinden is, is voorgekauwd op de Rottend Staal Online. Hier een overzicht van het Poetry International Nieuws, 29 december 2001:
2001-11-28 - Dirk Martenprijs voor Peter Holvoet-Hanssen
2001-11-20 - 's Lands tweede stadsdichter benoemd
2001-11-18 - Kathinka van Dorp Poëzieprijs
2001-11-10 - Beverwijk is op zoek naar een stadsdichter
2001-11-09 - werkgroep vraagt om stadsdichter in Middelburg"
Om nog maar te zwijgen over de bizarre link die ze op hun Poëzieclubpagina hebben. Wie meer wil weten dan wat er al bijna een jaar op staat, wordt doorverwezen naar een gedicht."
Wigman: "Dat u op het net veel sneller bent dan 'Awater' lijkt me logisch, maar reken maar dat het eerste nummer de moeite waard wordt. Trouwens, u moet de nieuwswaarde van poëzie niet overschatten. Poëzie is een trage kunst."
Van Dalsum: "Hoe bemachtig ik een nummer zonder me direct als abonnee op te geven?"
Wigman: "De redactie wilde coute que coute dat 'Awater' ook los verkrijgbaar is. Loop op 31 januari maar een boekhandel in en je zult zien dat de eerste 'Awater' een prachtnummer is."

(Rottend Staal Online, 31-12-2001)

 

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Liesbeth van Dalsum/Rottend Staal Online 2001-2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.