Joop Visser
      hét interview

      laatste update 22 september 2005
      oorspronkelijk gepubliceerd: februari 2004


     Previous Home Next

WOEDEUITBARSTING VAN JOOP VISSER/JAAP FISCHER
DE DIKKE KOMRIJ (124)

Amsterdam/Haarlem - Op zijn website waarschuwt volkszanger en dichter Joop Visser / Jaap Fischer in heftige bewoordingen voor uitgeverij Bert Bakker: 'Uitgeverij Bert 'Berlusconi' Bakker, het enige bedrijf waar roken verplicht zou moeten zijn en de vogelpest niet vroeg genoeg kan uitbreken'

Helaas maakt Joop Visser niet duidelijk waarom hij zo kwaad is op deze van origine Haagse uitgeverij. Een onzer bronnen meldde dat Vissers woede te maken heeft met de opname van twee gedichten van hem in de Dikke Komrij. Vandaar dat onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum spoorslags in de rode BMW 3.0 si afreisde naar de getergde tekstschrijver.

Liesbeth van Dalsum: 'Joop Visser, waarom bent u zo boos op uitgeverij Bert Bakker?'
Joop Visser: 'Mijn mening is dat een fatsoenlijke uitgever geen werk publiceert zonder toestemming van de auteur. Dat betekent dat hij niet publiceert als hij om een of andere reden de auteur niet heeft bereikt. Zeker als een zoektocht van vijf minuten op internet voldoende is om de auteur wel te bereiken.'
Van Dalsum: 'En wat is uw mening verder?'
Visser: 'Mijn mening is dat een fatsoenlijke uitgever zich niet bedient van zinnen als 'wie wij niet hebben bereikt moet zich maar melden dan bepalen wij wat de vergoeding is die hij/zij krijgt.'
Van Dalsum: 'En verder?'
Visser: 'Mijn mening is dat als het management van een fatsoenlijke uitgever erachter komt dat de dienstdoende stagair of redacteur toch werk heeft opgenomen waaraan de toestemming ontbreekt, dat management alsnog de verspreiding van de betreffende publicatie stopzet, het betreffende werk onleesbaar maakt cq. verwijdert en de betreffende auteur de vergoeding laat bepalen.'
Van Dalsum: 'Ik snap uw boosheid.'
Visser: 'Dit alles in verhoogde mate als het gaat om een auteur waarmee diezelfde uitgever enige jaren eerder tot overeenstemming is gekomen om zijn werk niet in een publicatie op te nemen.'
Van Dalsum: 'Resumerend?'
Visser: 'Uitgeverij Bert Bakker overtreedt deze fatsoensregels zonder enig probleem.'
Van Dalsum: 'En u bent zo boos omdat de uitgeverij u niet om toestemming heeft gevraagd voor de opname van uw werk in de Dikke Komrij?'
Visser: 'Ja. En niets kwaads over maestro Komrij die ik al meer dan tachtig jaar hogelijk bewonder.'

Liesbeth van Dalsum reed daarop door naar de Herengracht te Amsterdam, waar ze haar wagen in de receptie van Uitgeverij Bert Bakker parkeerde. Bert Bakker zelf kon helaas geen commentaar geven, want onlangs overleden. En de verantwoordelijk redacteur was ook niet in staat commentaar te geven, want helaas afwezig maar gelukkig niet dood.
Van Dalsum moest het doen met de receptionist, die haar verklaarde: 'Ik weet slechts zijdelings van de zaak en ben daarom niet bevoegd er mededelingen over te doen.'

(Rottend Staal Online, 24-2-2004)

AANVULLING OP JOOP VISSERS WOEDE

Epibreren - Bezorgdheid over de schade die Liesbeth van Dalsum aan redacteur Hofmans antieke BMW 3.0. s.i. had aangericht bij het inparkeren in de receptie van uitgeverij Bert Bakker veroorzaakte het wegvallen van haar laatste vraag en Joop Vissers laatste antwoord in het Grote Joop Visser Interview van gisteren. Die vraag en dat antwoord zijn intussen in het originele stuk van 24-2 ingevoegd. Voor de mensen die niet weten hoe ze neerwaarts moeten scrollen:

Liesbeth van Dalsum: 'En u bent zo boos omdat de uitgeverij u niet om toestemming heeft gevraagd voor de opname van uw werk in de Dikke Komrij?'
Joop Visser: 'Ja. En niets kwaads over maestro Komrij die ik al meer dan tachtig jaar hogelijk bewonder.'

(Rottend Staal Online, 25-2-2004)

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Liesbeth van Dalsum/Rottend Staal Online 2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.