Jeroen Naaktgeboren
      hét interview

      laatste update 22 september 2005
      oorspronkelijk gepubliceerd: augustus 2004


     Previous Home Next

'POËZIE ONGESCHIKT ALS VOORDRACHTSKUNST' (2)

Epibreren/Rotterdam - Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum reed gisteravond in haar British grenen Jaguar XJS V12 naar het Rotterdamse, waar Jeroen Naaktgeboren van de Woorddansers haar onthaalde op enkele onthullingen over de malle Meanderrecensie van de Zingo Poetry Slam-cd.

Liesbeth van Dalsum: 'Lieve Jeroen, koddig knaapje met je olijke konen, wat heb je op je lever?'
Jeroen Naaktgeboren: 'Het procentmatige cijfermateriaal dat Joris Lenstra aanhaalt zie ik als een opsiering van zijn verhaal. Wellicht heeft hij het ooit eens gelezen in een quasi wetenschappelijk tijdschrift en nu als gedwongen rijmconstructie ingebracht om de recensie tot leven te wekken. De schrijver van de recensie heeft overigens een verleden met Poetry Slam maar kon niet overtuigen.'
Van Dalsum: 'O ja, joh? Vertel!'
Naaktgeboren: 'Joris Lenstra trad op woensdag 27 november 2002 op bij de voorronde van de Poetry Slam Rotterdam: Hi Ha HondenSlam. De line-up was toen: Daniël Dee, Benne van der Velde, Daniël Brandsema, Joris Lenstra en Pom Wolf.'
Van Dalsum: 'Nee, maar!'
Naaktgeboren: 'Op donderdag 12 december 2002 deed hij mee aan een voorronde te Eindhoven. Daar stonden toen Freek Lomme, Gijs ter Haar, Joris Lenstra, Lianne van Gemert, Pim Karhof, Mozafar Salehi en Ad Jan van Gils.
Van Dalsum: 'Met welk resultaat?'
Naaktgeboren: 'De betreffende finales van Rotterdam en Eindhoven heeft hij niet gehaald.'

Van Dalsum: 'Dat verklaart alles. De man ambieerde een carrière als Poetry Slammer, wist het publiek niet te overtuigen en haalt nu zijn gram middels een debiele recensie. Dat doet me denken aan zo'n fabel van de onlangs overleden Griekse dichter Aesopus, waarin een vos druiven wil eten. De druifjes hangen te hoog, de vos kan er niet bij, en na een tijdje springen concludeert de vos dat hij helegaar geen trek heeft in die smakelijke vruchtjes.
Wat een onoriginele zuurstok, die Lenstra-gozer. Genoeg over hem.
Jacob Griephonger, vanuit de meetkamer te Epibreren: 'Ho, stop!
Van Dalsum: 'Jacob, kom er maar in, jongen. Wat noodzaakt deze noodgreep?'
Griephonger: 'Ik zie hier juist dat Joris Lenstra afgestudeerd literatuurwetenschapper is.'
Van Dalsum: 'Ach, ach, ach - wanneer vertellen ze de minister van onderwijs nu eens dat literatuur geen wetenschap is, wat keer op keer de zogenaamde literatuurwetenschappers benadrukken met artikeltjes waarin zelfs de weetjes en feitjes niet kloppen? Enfin, iets heel anders. Jeroen, hoe zie jij de toekomst van Poetry Slam?'
Naaktgeboren: 'Poetry Slam in Nederland eerst nu in de fase beland dat het een brede publieke bekendheid geniet. Ik verwacht, wanneer ik het vergelijk met de ontwikkelingen in Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten, dat we het komende jaar een grote groei gaan doormaken in het aantal dichters dat zich in Slams roert. Daar zullen de dichters van de muzikanten en de muzikanten van de cabaretiers gescheiden worden. De kwaliteit zal in de breedte in beginsel verder afnemen, doordat veel meer dichters, schrijvers, muzikanten en grappenbakkers de slamdoek op zullen pakken. Maar het publiek zal streng zijn en de voorronden harder.'

Van Dalsum: 'En dat betekent voor je persoonlijk?'
Naaktgeboren: 'Voorlopig ben ik er niet moe van uit te dragen wat Poetry Slam is. Ik heb enkele weken geleden een contract getekend bij uitgeverij Douane en zal begin volgend jaar een boek met cd uitbrengen over en van De Woorddansers met als voornaamste thema Poetry Slam. Mijn doel blijft een groot publiek enthousiasmeren voor de geweldige vorm van verantwoord uitgaan die Poetry Slam is. En gelukkig werken hier met mij veel anderen aan die organiseren, performen en schrijven.'
Van Dalsum: 'Nou, gefeliciteerd met je komende boek en dank voor je verhelderende inzichten!' (Rottend Staal Online, 13-8-2004)

 

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Liesbeth van Dalsum/Rottend Staal Online 2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.