George Moormann
      dé interviews

      laatste update 22 september 2005
      oorspronkelijk gepubliceerd: 2004


     Previous Home Next

INTERVIEW MET EERSTE HAARLEMSE STADSDICHTER

Haarlem/Epibreren - Afgelopen weekend werd George Moormann door het Haarlemse gemeentebestuur benoemd als eerste Haarlemse Stadsdichter. Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum stapte voor de verandering in de rode BMW 3.0 si in de A.J.D. van Oosten-garage en zocht de dichter/uitgever van De Zingende Zaag op.

Liesbeth van Dalsum: 'Lieve George, in de eerste plaats hartelijk gefeliciteerd. Wat zijn je plannen en hoe ga je Haarlem promoten?'
George Moormann: 'Bedankt voor je felicitatie. Ik zal er wat moois van maken. Haarlem is net als Groningen een schitterende stad en ik krijg alle medewerking hier. We hebben net een drukbezochte Nacht in de vier zalen van de Toneel- en Filmschuur achter de rug (de Schuur is een creatie van Joost Swarte).'
Van Dalsum: 'Hoeveel krijg je betaald en wat verlangt het Haarlemmer volk van je verwacht en waarom?'
Moormann: 'Met het stadsdichterschap is voorlopig 2.500 euro gemoeid en ik word geacht minimaal vijf gedichten te schrijven rond opvallende Haarlemse gebeurtenissen feestdagen, ceremonies, de oplevering van een nieuw gebouw of een eventuele calamiteit. In navolging van plaatsen als Groningen, Dordrecht, Beverwijk, Antwerpen en Gent wil B & W Haarlem grotere aandacht voor de dichtkunst en wil via deze koninklijke weg de betrokkenheid van burgers bij gebeurtenissen in de stad vergroten. Ook zou het een goede stadspromotie zijn. Dat Haarlem mij heeft 'is een blijk van waardering voor de sleutelrol die Moormann al jaren speelt in Haar-lems literaire en culturele leven.'
Van Dalsum: 'En wat ga je zoal doen, als Stadsdichter?'
Moormann: 'Hoewel ik nog maar kort ben aangesteld zijn er al flink wat suggesties gedaan. De meeste zullen je bekend in de oren klinken: ontvangsten in de Gravenzaal, afdrukken van gedichten op gemeentewagens, online-gedichtenspreekuur, een masterclass voor sinterklaas en pieten, het met een gedicht begeleiden van een arme drommel op z'n laatste reis. In voorbereiding van mijn kant: uitnodiging en ontvangst van alle Stadsdichters uit de Lage Landen.' (Rottend Staal Online, 18-2-2004)

DE STADSDICHTER VAN HAARLEM OVER HET GEDOE IN ANTWERPEN

Epibreren/Haarlem - De verzamelde Stadsdichters der lage landen werken aan een gemeenschappelijk protest tegen de bizarre ontwikkelingen waar Ramsey Nasr, de toekomstige Stadsdichter van Antwerpen, verzeild in is geraakt. Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum reisde af naar Haarlem en vroeg George Moormann, de Stadsdichter van Haarlem, hoe hij er over denkt.

Liesbeth van Dalsum: 'Hallo George, hoe denk jij over het geplande gemeenschappelijke Stadsdichtersprotest?'
George Moormann: 'Een goede zaak om onze stem nu te laten horen! De uitspraak van Joseph von Eichendorff dat de dichter het hart van de wereld is, moet bij voortduring aan de praktijk worden getoetst. Nu door de mondialisering de wereld een stad geworden is, mag je zeker niet de andere kant opkijken als de menselijke waardigheid in het geding is c.q. als liefde of mededogen met voeten wordt getreden zoals de manier waarop Palestijnen van Palestijnen door de Muur worden gescheiden.
Van Dalsum: 'Je hebt het over Ramsey Nasrs opiniestuk dat eerder in De Standaard en in het NRC verscheen en waarin hij een oproep doet aan ene Balkenende - iemand uit de Nederlandse politiek, als ik me niet vergis...'
Moormann: 'Ja, in plaats van het gekrakeel uit Antwerpen verwacht je toch in de eerste plaats een antwoord van de heer Balkenende. Het is te hopen dat deze EU-voorzitter genoeg fatsoen heeft Nasr snel te antwoorden en dat niet zijn 'scheer je weg' zal klinken.
Van Dalsum: 'En?'
Moormann: 'Zelfs als hij het zotheid vindt, zo'n dichter op stadskosten, moet hij beseffen dat het nog maar negen of tien generaties geleden is dat de nar kritiek oefende op de daden en gedragingen van zijn heren, ja dat dit zelfs van hem werd verwacht.'
Van Dalsum: 'Dus?'
Moormann: 'Beter natuurlijk is een 'volwassen' reactie van de politicus en voorzitter van de EU Jan Peter.'
Van Dalsum: 'Terug naar Antwerpen. Wat vind jij van de uitlatingen van bepaalde Vlaamse politici over de benoeming van Nasr?'
Moormann: 'De heren poltici moeten zich niet aanstellen door te denken dat we nog in de tijd van Shakespeare leven, toen de zweep aan het hof klaar lag als dreiging om de nar of Stadsdichter te tuchtigen indien hij te ver zou gaan.'
(Rottend Staal Online, 25 oktober 2004)

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Liesbeth van Dalsum/Rottend Staal Online 2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.