Garmt-Jan IX
      hét interview

      laatste update 22 september 2005
      oorspronkelijk gepubliceerd: januari 2005


     Previous Home Next

DE DDV-SOAP: WIE HET WORDEN?

Epibreren - Na de kerkdienst vanochtend nam prelaat Garmt-Jan IX aan de stamtafel van Hotel Hel plaats en prevelde: 'Zal ik een geheim opbiechten?'
Henk Smit, de uitbater van het hotel, riep daarop: 'Maak er drie van en ik ben je man.'

Garmt Jan IX: 'Welnu. Bij het afnemen van de biechten vernam ik wie de Kinder- en de Jeugd-Dichters des Vaderlandsen worden, alsmede wie Simon Vinkenoog als Dideva gaat opvolgen.'
Liesbeth van Dalsum: 'Maar eerwaarde Vader, er bestaat toch zoiets als een biechtgeheim?'
Garmt-Jan IX: 'Ja kindje, maar de zondaars die ik sprak wilden dat ik het bekend zou maken.'
Henk Smit: 'Dus u gaat helemaal geen geheimen opbiechten?'
Garmt-Jan IX: 'Nee, eigenlijk niet. Ik wilde met mijn geprevel enkel jullie aandacht trekken.'
Van Dalsum: 'Eerwaarde Vader, u bent een baken van guitigheid! Maar nu de namen, en snel een beetje.'
Henk Smit: 'Hoe dan ook - mijn aanbod neem ik terug.'
Garmt-Jan IX: 'De Kinderdichter des Vaderlands: Joke van Leeuwen. De Jeugddichter des Vaderlands: Hagar Peeters. De Dichter des Vaderlands: Driek van Wissen. En geef me nu maar een neut'
Van Dalsum: 'Eerwaarde, hoe waar en betrouwbaar zijn deze onthullingen?'
Garm-Jan IX: 'Betreffende de Kidideva en de Jeudideva: 100% waar. Mocht het desalniettemin niet waar zijn, dan eet ik mijn mijter op. Betreffende Dideva Driek: ik moet zeggen dat de wens vader van de gedachte is. Ik vind zijn wekelijkse verzen in het Dagblad van het Noorden werkelijk mieters, dus ook voor hem wil ik mijn mijter wel opeten.'

(Rottend Staal Online, 23-1-2005)

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Liesbeth van Dalsum/Rottend Staal Online 2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.