Koning Albert II
      hét interview

      laatste update 25 september 2005
      oorspronkelijk gepubliceerd: januari 2004


     Previous Home Next

DE DIKKE KOMRIJ (82): WIE IS DE JONGSTE?

Leuven/Epibreren - Het gaat er om spannen wie de jongste dichter in de Dikke Komrij wordt: onze medewerker Quirien van Haelen of de Vlaamse dichteres Kristin van den Eede. Beiden stammen uit 1981. Van Haelen kwam ter wereld op de 22ste april, en Van den Eede op...?

Liesbeth van Dalsum op audiëntie
foto: courtesy Curly Hair Styles magazine
Koning Albert II tijdens de audiëntie, waarbij hij zich als postzegel had verkleed

Onze sterverslaggeefster Liesbeth van Dalsum vernam het nieuws over de opname van Van den Eede tijdens een audiëntie van de Belgische koning Albert II. De koning was zeer blij met Komrij's keuze voor Van den Eede, verklaarde Van Dalsum na afloop.

'Kristin van den Eede (Dendermonde, 1981) is studente Germaanse Filologie te Gent. In Deus ex machina, Gierik / Nieuw Vlaams Tijdschrift en Gedichten 2000 (Davidsfonds / Literair) verscheen reeds werk van haar. Dat haar poëzie veel bijval geniet, bewijst het lijstje bekroningen: o.a. de internationale Ambrozijnwedstrijd voor Poëzie 1999 en de Soetendaelle Poëzieprijs 1999 en 2000', meldt een trotse uitgeverij P, die haar bundel Nergens is afstand lichter in 2001 uitbracht. (Rottend Staal Online, 22-1-2004)

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Liesbeth van Dalsum/Rottend Staal Online 2005. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.