Peter W.J. Brouwer

     3rd December, 2003 (click for Dutch version)


     Previous Home Next

biography   contact


BIOGRAPHY

Peter W.J. Brouwer was born on 4th November 1965 in Eindhoven. On a mild, grey autumn day preceding a rather more wintry spell. He was raised with music and literature and was for a time a professional pianist.

Brouwer studied German Language and Literature in Utrecht and works as both writer and translator. With Marco Dörenberg he heads the copywriter's and translator's agency 'Brouwer & Dörenberg' in Velp.

He has been publishing poetry since 1998. Poems of his have appeared in Flemish magazine Dighter and in Hugo Verstraeten's essay 'Het woord en god' (The Word and God), and from now on also on Rottend Staal Online.

Please browse www.google.com for more information about Peter W.J. Brouwer.
GEHEIM

Er zijn geen onvermelde feiten
er is nauwelijks extra kleur
voor een ander
achter mijn ogen, vanuit mijn lendenen
het vermelden waard
Er is geen ander
die het anders doet dan jij
Er is geen donkerder, dieper
vrouw in wie ik al mijn weten
vind en bezeten en bevlogen kwijt

En al zou het zo zijn
dat ik een tweelingzuster had
die mij vanuit mijn lendenen regeert
door wie ik de dag voor nacht aanzie
moet ik mijn ziel daarom dan
een pseudoniem aanmeten?

Wat zij mij ook toevertrouwt
wat zij ook fluistert in de wind
welk parfum jou ook ontgaat
het enige geheim dat bestaat
en dat verdeelt
deel ik met mij
ik, in wie geen donkerder, dieper
geen ander weten is dan
ik, in wie alle dromen één zijn
in wie de een de ander is
in wie alles wat eindigen wil
wel ooit beginnen zal


© Peter W.J. Brouwer, 2003

CONTACT

Peter W.J. Brouwer: brou2693@planet.nl

 

This page is part of the daily poetry newspaper: Rottend Staal Online


© translation Willem Groenewegen / Rottend Staal Online 2003. All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No paragraph of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission or in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988.
Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.