Gerard B. Berends 

      latest update 2nd December 2003 (click for Dutch version)


     Previous Home Next

biography   contact
bibliography    


BIOGRAPHY

Gerard B. Berends was born on 23rd May 1946 in Voorst. He teaches Dutch in Emmen, and in this capacity taught both the editor-in-chief of Rottend Staal Online and prose writer Jos Tolboom the basics of the Dutch language, tucked away in Drenthe in the previous century.

Poems of his appeared in volumes of his own making, literary magazines – De Tweede Ronde, Het Nieuwe Wereldtijdschrift, Optima and De Poëziekrant – and in anthologies.

Amongst others, he performed his work at the poetry festivals of Dichter aan Huis (The Hague) and Doe Maar Dicht Maar (Groningen).

Please browse www.google.com for more information about Gerard B. Berends.BIBLIOGRAPHY

Poetry volumes

Een landschap zwijgen, Opwenteling, Eindhoven, 1984
Het sloeg twaalf uur, Holland, Haarlem, 1990
Waaien, Hard Waaien, Querido, Amsterdam, 1990
Het begin is anders, Di-vers, Amsterdam 2002

Book of short stories

Twee mouwen, De Harmonie, Amsterdam, 1996

CONTACT
Gerard B. Berends: gbberends@hetnet.nl

PUBLISHERS
De Harmonie
Spuistraat 272
1012 VW  Amsterdam
tel: +31-(0)20-624.51.81
fax: +31-(0)20-623.06.72
e-mail: info@deharmonie.nl

Uitgeverij Di-vers
Passeerdersgracht 34-38 sous
1016 XH Amsterdam

INTERNATIONAL BOOKINGS
Dutch Literary Productions and Translations Foundation
Mr Bas Pauw: b.pauw@nlpvf.nl
Singel 464
1017 AW  Amsterdam
The Netherlands
tel.: +31 (0)20.620.62.61
fax: +31 (0)20.620.71.79


top of page


This page is part of the daily poetry newspaper: Rottend Staal Online


© translation Willem Groenewegen / Rottend Staal Online 2003. All rights reserved. No reproduction, copy or transmission of this publication may be made without written permission. No paragraph of this publication may be reproduced, copied or transmitted save with written permission or in accordance with the provisions of the Copyright, Designs and Patents Act 1988.
Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.