Gerard B. Berends 

      laatste update 8 december 2007 (click for English version)


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
bibliografie Over het middenveld , 2007  
  Verrassing, 2007  
  Herinnering, 2007  


BIOGRAFIE

Gerard B. Berends werd op 23 mei 1946 geboren in Voorst. Hij is docent Nederlands te Emmen, en in die hoedanigheid bracht hij zowel de hoofdredacteur van Rottend Staal Online als de prozaschrijver Jos Tolboom de beginselen van het Nederlands bij, diep in de vorige eeuw in achter-Drenthe.
Gedichten van zijn hand verschenen in eigen bundels, literaire tijdschriften - De Tweede Ronde, Het Nieuw Wereldtijdschrift, Optima en De Poëziekrant - en in bloemlezingen.
Hij heeft ondermeer bij de poëziefestivals Dichter aan huis (den Haag) en Doe Maar Dicht Maar (Groningen) uit eigen werk voorgedragen.

In Komrij's De Nederlandse kinderpoëzie in 1000 en enige gedichten is hij met het maximale aantal van 10 gedichten vertegenwoordigd.


Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Gerard B. Berends.


BIBLIOGRAFIE

Gedichtenbundels

Een landschap zwijgen, Opwenteling, Eindhoven, 1984
Het sloeg twaalf uur, Holland, Haarlem, 1990
Waaien, Hard Waaien, Querido, Amsterdam, 1990
Het begin is anders, Di-vers, Amsterdam 2002
Een olifant op het strand, Holland, Haarlem, 2007

Verhalenbundel

Twee mouwen, De Harmonie, Amsterdam, 1996


OVER HET MIDDENVELD

 
de secretaresse met het mooie voorhoofd geeft
een schitterende pass over het middenveld
 
naar de midvoor die helaas de bal niet onder
controle krijgt waardoor ook deze aanval op
 
een verwaarloosde longontsteking uitloopt
zodat de dokter terwijl hij de veren uit zijn jas
 
strijkt voorzichtig ijsbeert en een nachtegaal
op de schouder van de reservekeeper landt


© Gerard B. Berends, 2007


VERRASSING

 
ik probeerde je te verrassen
van ver te verrassen met een zondag
 
en van dichtbij met een hoed
een glazen bh een losse oksel
 
ik riep buigen buigen of woorden
van dergelijke strekking
 
maar jij haalde je schouders op
en liep langzaam tussen ons in
 
naar wat nooit verder geweest was
een rivier met wolkenlandschap


© Gerard B. Berends, 2007

terug naar bovenHERINNERING

 
jawel ik herinner me dat je dat zei
tjongejonge of zoiets
 
terwijl er echt niets te zeggen viel
maar ik was toch wel blij
dat je dat zei
 
het had zoveel anders kunnen zijn
iets met meer mondvol
 
of iets waardoor je zelfs op andere
gedachten had kunnen komen
 
iets voor jou of voor mij maar dan
wel heel voorzichtig


© Gerard B. Berends, 2007

CONTACT

Gerard B. Berends: gbberendsXXXhetnet.nl
(Ter voorkoming van spam is in het e-mailadres het apenstaartje (@) vervangen door XXX).


UITGEVERIJEN
De Harmonie
Spuistraat 272
1012 VW  Amsterdam
tel: 020-624.51.81
fax: 020-623.06.72
e-mail: info@deharmonie.nl

Uitgeverij Di-vers
Passeerdersgracht 34-38 sous
1016 XH Amsterdam

Uitgeverij Holland
Spaarne 110
2011 CM Haarlem
tel.: 023-532.30.61
fax: 023- 534.29.08
www.uitgeverijholland.nl

BOEKINGEN

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Gerard B. Berends/Rottend Staal Online 2002-2007. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.