VEEL GESTELDE VRAGEN

Zijn De Dichters uit Epibreren een dichterscollectief?
Nee, dat zijn we niet. We bestaan uit één muzikant en twee dichters. De gedichten worden afzonderlijk geschreven. Bovendien hebben we een teringhekel aan het woord 'collectief'. Als er zo nodig een etiket op ons geplakt moet worden, laat het dan 'poëzie- en muziekgezelschap' zijn.

Zijn de gedichten van De Dichters uit Epibreren speciaal voor de vo
ordracht geschreven?
Nee, dat zijn ze niet. Eerst als de gedichten 'af' zijn, valt het besluit ze al dan niet te publiceren en/of voor te dragen. In eerste instantie schrijven we gedichten. Waar of hoe we die vervolgens uitbrengen hangt af van veel verschillende factoren.

Wat betekent 'Epibreren'?
'Epibreren' met een hoofdletter: eiland in de Waddenzee, behorend tot de gemeente Eemsmond; 'epibreren' met kleine letter: werkwoord, dat zoveel betekent als schijnbaar druk bezig zijn terwijl je niets doet. Raadpleeg ook de Epibreerder VVV-pagina en zoek eens op www.google.com.

Hoelang bestaan jullie al?
Sinds maart 1994, toen de dichters Arend Niebuur, Kasper Peters, Tjitse Hofman en Bart FM Droog en de muzikant Martijn Woldring voor het eerst samen een voordracht verzorgden. In 1996 verving Jan Klug Martijn Woldring. Sedert juni 1998 bestaan De Dichters uit Epibreren uit Bart, Tjitse en Jan.

Waarom schrijven jullie?
Zeer vrij naar Van Kooten en De Bie: de vraag stellen is deze beantwoorden.

Waarom treden jullie zo weinig in Amsterdam op?
Wel, jaarlijks vindt zo'n 5% van onze optredens in Amsterdam plaats. In Amsterdam woont circa 5% van de inwoners van Nederland. Dus wat ons betreft zijn we er niet te vaak en niet te weinig.

Waarom zijn jullie omstreden?
Zijn we dat? In 2001 kopte het Utrechts Nieuwsblad een interview met ons op die manier - waarom werd ons niet duidelijk. Maar het komt misschien doordat als iemand nonsens over ons verspreidt, we gewoon zijn stappen te ondernemen. Het maffe is dat het blijkbaar te billijken is bullshit over ons te verspreiden, maar dat het not done lijkt om ons daar dan tegen te verdedigen.
Wat nog maffer is, is dat de mensen die de nonsens over ons verkondigen geen idee hebben wat we doen of wat we schrijven.
Maarrê... wat zeggen 'de mensen' dan en wie zijn zij?
Ja, hallo. Dát gaan we dus niet nog eens herhalen. Wie zij zijn? Wel, een mafkees uit Leiden en een tante uit Utrecht strooien graag leuterpraat over ons rond. Uit wat ze zeggen is het ons duidelijk dat ze geen idee hebben van wat we doen of willen. Maar wie weet, misschien is het in bepaalde kringen wel modieus om het over De Dichters uit Epibreren te hebben...
Wat willen jullie dan?
In bovengenoemd verband of in breder verband?
Beide.
In bovengenoemd verband: deze lieden kunnen beter over ons zwijgen. En als ze echt iets over ons willen zeggen, laat ze dan enige research doen. Niet gewoon maar wat roepen.
En breder gezien, wat willen jullie?
Wat wij willen is het schrijven van gedichten, het geven van pakkende voordrachten uit eigen werk en we willen het publiek enthousiasmeren voor Nederlandstalige poëzie, zowel binnen dit taalgebied als daarbuiten. En niet allen onze eigen poëzie, ook die van anderen. Wij geloven in diversiteit.

Welke dichters bewonderen jullie?
Hmm? Dat zou je die dichters moeten vragen...
Ik bedoel, welke door jullie bewonderd worden?
Tjitse: Jan Arends, Paul van Ostaijen, Johnny van Doorn, Gust Gils, Tsjêbbe Hettinga, J.A. Deelder, Willem Wilmink.
Jan: De Vlaamse dichter Gust Gils is wel leuk.
Bart: Onder andere Wilfred Owen, Paul van Ostaijen, J. Slauerhoff, Gust Gils, Jan Arends, J.A. Deelder, Shane MacGowan, Piet Gerbrandy, Menno Wigman, Ruben van Gogh en Ingmar Heytze - om een kleine selectie te geven. Kijk ook even op de Rottend Staal Online-poëziepagina's - waar de voorkeuren uit Epibreren duidelijk worden.

Waar blijft die langbeloofde cd?
Geduld is een schone zaak. We werken aan een cd die ook bij herluistering blijft boeien. En met een poëzie-cd is dat erg moeilijk te realiseren. Desalniettemin hopen we in de zomer van 2003 de langverwachte cd uit te brengen. -
Momentje, dat was al. - Ah, volgens nieuwe informatie verschijnt 'Wei Epibreren' op 26 maart 2004.

Bart, hoe heet je nu echt?
Bartelomeus Frederik Maria Droog. Zo ben ik gedoopt en zo staat het op mijn paspoort en rijbewijs. Omdat ik mimimaal vier andere Bart Droogs als tijdgenoot heb, maak ik dankbaar gebruik van mijn initialen.

Tjitse, verscheen er van jou niet net een bundel?
Ja. Is in het najaar van 2003 verschenen en de titel is Roodvocht.

Jan, hoe heet dat ding?
Pataphoon!

terug naar boven