Willie Verhegghe 

      laatste update 24 februari 2004


     Previous Home Next

biografie gedichten: contact
  Renners, 2001  
  Ninove, een ode, 2004  


BIOGRAFIE

Dichter en prozaïst Willie Verhegghe werd op 22 juni 1947 te Denderleeuw geboren. Hij studeerde journalistiek aan het Pershuis te Brussel en was tot 2003 verbonden aan het Departement WVC, afdeling Muziek, Letteren en Podiumkunsten, eveneens te Brussel.
Hij was redactiesecretaris van Open Deur, het maandblad van het voormalige Ministerie van Cultuur te Brussel en schreef recensies voor Vooruit, De Morgen, Ons Erfdeel, Knack, Wij, Poëziekrant en Het Volk. Hij is vast medewerker aan het Amsterdamse wielertijdschrift 'De Muur'.

Hij ontving de Vanessa-prijs (1974), Premies van de Vlaamse Club Brussel (1978 en 1979), de Dr. Anton de Pesseroey J.L. de Belderprijs (1983), de Poëzieprijs van Meise (1985) en de Prijs van de Vlaamse Club Brussel (1987).
Willie Verhegghe
© Hendrik De Schrijver, 2004
 

Verhegghe werd op Gedichtendag 2004 aangesteld als Stadsdichter van Ninove omwille van de kwaliteit van zijn verschenen werk, zijn sociaal engagement en zijn uitstraling binnen de wereld van dichters en schrijvers. Verhegghe publiceerde reeds een vijfentwintigtal dichtbundels waarvan drie over en ten bate van mentaal gehandicapten, twee met anti-oorlogspoëzie en een over de mijnramp van Marcinelle.

Bovenal is Verhegghe de belangrijkste Nederlandstalige wielerdichter, niet onbelangrijk voor een stad waar jaarlijks de eindstrijd wordt gestreden van de Ronde van Vlaanderen. Hoewel niet in Ninove geboren is hij zeer nauw verbonden met het leven van de Denderstad, wat zich vaak in zijn werken weerspiegelt.

Verhegghe is door het gemeentebestuur van Ninove op Gedichtendag 2004 benoemd voor een periode van twee jaar. Jaarlijks worden van hem vier gedichten en toonmomenten verwacht. Hij heeft de artistieke vrijheid en samen met de culturele diensten van de stad worden de onderwerpen en toonmomenten besproken. Tijdens de 'ambtsperiode' heeft de stad de rechten over de werken die door de stadsdichter in opdracht van de stad werden geschreven


Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Willie Verhegghe.

RENNERS STERVEN NIET

      - in memoriam Remi Van Vreckom -

Renners sterven niet,
ze verdwijnen alleen maar uit het zicht
eens zij de laatste finish hebben overschreden
en de snelheid van het leven
hen met stijve spieren achterlaat.

Want koersen blijven ze,
ook al vallen hart en wielen stil,
zij gaan in duizend hoofden door
met duwen en nooit doodgaan,
hun zweet geeft blijvend glans
aan het asfalt.

Weet dat
wanneer de aarde hen dan toch
met tegenzin bedekt,
hun naam voor altijd
als een echo tussen bergen
zal weerklinken.

© Willie Verhegghe
eerder gepubliceerd in Tourmalet (Poëziecentrum, Gent, 2001)

terug naar bovenNINOVE, EEN ODE

De Dender scheurt en schuurt je middendoor
en in de vele zwartgeschubde vissen jaagt
het bloed dat door Filips van Valois met zwaard
en lans en pijl binnen je muren werd vergoten.

Maar je bleef trots en stout,een stad
die zich koestert in haar jas van oude stenen
en warmt aan het zwavelgeel uit de fabrieken
of het licht dat in gloeilampen werd gevat.

Je poorten blijven op de wereld openstaan,
je bier is honing voor de droogste keel
en één dag in het jaar schrijven renners op je asfalt
met hun zweet geschiedenis,een feest van kracht.

En als de avond valt en het duister
van de nacht je torens tart zingen monniken
in hun slapende abdijruïnes een lepradokter
naar de hoge wolken van het heldendom.


© Willie Verhegghe, 2004

CONTACT

Willie Verhegghe: willie.verhegghe@skynet.be

UITGEVERIJEN

Poëziecentrum
Vrijdagmarkt 36
9000 Gent
tel: 09-225.22.25
www.poeziecentrum.be

Lannoo Uitgeverij
Kasteelstraat 97
B-8700 Tielt
tel.: 32 (0)51 42 42 11
fax: 32 (0)51 40 11 52
E-mail: lannoo@lannoo.be
www.lannoo.be

BOEKINGEN NEDERLAND

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23

Deze pagina is onderdeel van het dagblad voor poëzie Rottend Staal Online


© Willie Verhegghe/Rottend Staal Online 2004. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.