Wat is Poetry Slam?

Poetry Slam is een wedstrijd in woorden. De deelnemende dichters worden na hun voordracht door het publiek beoordeeld. Soms door middel van cijfers, soms door applaus.
Het is in 1986 in Chicago ontwikkeld door Marc Smith om een andere manier te vinden om het publiek naar dichtavonden te lokken en meer bij de voordrachten te betrekken. Anderzijds om de dichters meer te laten inspelen op het publiek.

terug naar boven


Wat is Slampoëzie?

Iets wat niet bestaat: in principe kan iedereen willekeurig wat voor gedicht ten gehore brengen bij Poetry Slam.

terug naar boven

Waar zijn Poetry Slams?

Over de hele wereld te vinden. Kijk eens op de linkspagina, bijvoorbeeld. Of klik op steden.

terug naar boven


Hoe win ik een Slam?

Schrijf goede poëzie - wat dat dan ook mag zijn. Bereid de voordracht goed voor: maak een goed opgebouwde set. Houd rekening met de beperkte tijd die je tot je beschikking hebt.
Leer je gedichten uit je hoofd. Speel in op het publiek. Oefen je microfoontechniek. Articuleer zo goed als je kan. Wees zeker van je zelf. Sta nuchter op het podium. Wees charmant.

terug naar boven

Wat zijn de regels?

De enige regel die overal geldt: breng eigen werk en blijf binnen je tijd. Verder verschillen de spelregels per Slam. Bij sommige Slams mag je alleen gedichten voordragen, bij andere Slams is het voordragen van proza of het zingen van een lied ook toegestaan.
Informeer bij de desbetreffende organisatie voor de exacte regels.


terug naar boven

© Bart FM Droog 2001. Overname zonder bronvermelding niet toegestaan. Deze pagina maakt onderdeel uit van www.epibreren.com
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
ABOUT POETRY SLAM


1. Wat is Poetry Slam?
2. Wat is Slampoëzie?
3. Waar zijn Poetry Slams?

4. Hoe win ik een Slam?

5. Wat zijn de regels?