Op de tweede Landelijke Gedichtendag, 25 januari 2001 vond er in Musis Sacrum te Arnhem een Poetry Slam plaats. Deelnemers waren Maria Barnas, H.H. ter Balkt (buiten mededinging), Tsead Bruinja, De Dichters uit Epibreren (buiten mededinging), Petra Else Jekel, Ronald Ohlsen, Hagar Peeters, Albertina Soepboer en Tommy Wieringa.
Ohlsen en Soepboer wonnen deze Slam, waar het publiek anoniem stemmen uitbracht. Zo hoort het dus niet: juist het openlijk beoordelen behoort tot de essentie van Slam.

De Slam werd georganiseerd door De Wintertuin / Stichting Literaire Activiteiten Arnhem/Nijmegen.e-mail: epibreren@domeus.de