Gauke Zijlstra 

      laatste update 5 september 2007


     Previous Home Next

biografie gedicht: contact
  Ontmoeting, 2001  
     
     
BIOGRAFIE

Gauke Zijlstra werd op 16 april 1943 in Oostwold, gemeente Leek (er zijn twee plaatsen in de provincie Groningen die Oostwold heten). Zijn vader overleed op 14 mei 1944, bijna 28 jaar jong.
Met zijn moeder verhuisde hij naar Emmen in 1947. Ze trokken in bij de ouders van zijn moeder en zij ging werken in de Bendien confectiefabriek. Opa was gepensioneerd schoolhoofd en leerde Gauke voordat hij naar school ging al schrijven en rekenen. Na de lagere school deed hij een jaar HBS, maar bleef zitten door alle onrust rond het hertrouwen van zijn moeder in 1957 met de daarmee gepaard gaande verhuizing. Hij was meteen van enig kind nu onderdeel geworden van een gezin met 10 kinderen.
Vervolgens volgde hij LTS-Electro gedaan en als 17-jarige begon hij als loopjongen bij het Natuurkundig Laboratorium van de Rijksuniversiteit Groningen. Na 6 jaar vond hij een baan in Emmen, bij het toenmalige Nira, later overgenomen door Ericsson. Via schriftelijke studies werd hij elektronica ontwerper op HBO-niveau. De laatste jaren was hij werkzaam als medewerker octrooien. Als elektronica-ontwerper staat Zijlstra ook genoemd als (mede-)uitvinder op een aantal octrooien. Per 1 januari 2001 werd hij 'afgevloeid', na ruim 34 jaar bij Nira/Ericsson.

Het schrijven begon in zijn Groninger periode, waar hij mede-oprichter was van een cabaretgroepje dat moest zorgen voor amusement bij evenementen van de Gereformeerde jeugdverenigingen. Ze schreven hun eigen teksten, en bij het enige optreden in Het Tehuis zaten de dominees op de voorste rij. De ene helft zat te schateren van het lachen, de andere helft liep de zaal uit.
Zijlstra is altijd blijven schrijven, maar trad met gedichten eerst in 1995 echt naar buiten. Er was toen in Emmen een literair café in Rue de la Gare onder de noemer: 'Dicht-Er-Bij'. Op de toenmalige Muziekschool werden cursussen gegeven in het schrijven van verhalen en gedichten, waarvan hij er een aantal volgde. Uit deze kringen kwam begin 1996 een dichtersgroep voort, 'Schrijverskamer de Clique', waarvan hij vanaf de oprichting lid is. De groep komt eens per maand bij elkaar met werk dat gemaakt is rond een afgesproken thema, en dat wordt besproken in de groep.
In 1999 verscheen zijn bundel Hoeveel vormen kent vuur (Gopher Publishers, Groningen). De bundel is online te bestellen.
Via de Clique kwam hij terecht in de organisatie van Gedichtendag 2001 in Emmen, waar hij naar voren werd geschoven omdat de andere commissieleden teveel andere dingen te doen hadden.
Gauke Zijlstra is ook lid van de Sociëteit Drentse Kunstenaars, waarin beeldend kunstenaars, schrijvers en dichters, musici en podiumkunstenaars elkaar maandelijks ontmoeten. In 2000 werd Zijlstra uitgenodigd om het gedicht te maken voor de jaarlijkse Picardtprent, die tijdens de zitting van de Picardtclub op het Kasteel in Coevorden wordt aangeboden aan de slotvoogd. Dit gebeurt altijd op dezelfde dag als de traditionele Ganzenmarkt.
Op 29 maart 2001 is de tentoonstelling van beeldend kunstenares en docente Edith Stoel, in het Bruggebouw in Emmen, geopend met een speciaal voor de gelegenheid door Zijlstra geschreven gedicht.
Gedichten van hem werden gepubliceerd in de tijdschriften 'Pennestreken', 'Roet' en 'Signaal'.
In zijn werk is een ontwikkeling te zien in de richting van meer beeldgedichten: foto's of schilderijen die hem inspireren om een gedicht te maken. In zijn bundel zijn daarvan al een aantal voorbeelden te vinden. Omgekeerd ook: een schilderij dat bij een gedicht van hem is gemaakt.

Raadpleeg ook www.google.com voor meer over Gauke Zijlstra

ONTMOETING

    voor Marijke

Bij bloeiende ribes
forsythia en sleedoorn
stelt ze me voor
aan haar ouders

de foto in mijn hoofd
komt tot leven
bij hun namen
op de zwarte steen

© Gauke Zijlstra, 2001

CONTACT

Gauke Zijlstra: gaukezylXXXbart.nl

(Ter voorkoming van spam is in het e-mailadres het apenstaartje (@) vervangen door XXX).


 

alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Gauke Zijlstra/Rottend Staal Online 2001. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.