Petitie 

     Aan de Rechtbank Zwolle
     Sectie Bestuursrecht, afdeling Vreemdelingenzaken
     Postbus 10067
     8000 GB Zwolle

     betreft: Ali Albazzaz, IND dossiernummer 9710.01.2076
     datum: Rotterdam, 13 juni 2002


Geachte dames en heren,

Wij wenden ons tot u met het volgende: de dichter Ali Albazzaz (1958, Irak) wordt bedreigd met gedwongen terugkeer naar het Irak van Saddam Hoessein. Onnodig te zeggen dat in een land waar geen vrijheid van meningsuiting is, een schrijver niet kan functioneren.

Ali Albazzaz verblijft al 5 jaar in ons land. Hij studeerde aan het Instituut voor Economisch en Administratief Onderwijs in Irak, zo besliste het regime (letterkunde mocht hij niet studeren); hij spreekt Russisch en Engels. Op achttienjarige leeftijd begon hij in het Arabisch poëzie te publiceren, maar na eind jaren zeventig was het niet meer mogelijk om teksten met maatschappijkritische ondertoon openlijk te schrijven.

Albazzaz ontvluchtte zijn land nadat in september 1997 bekend werd dat hij vanwege zijn gedichten over de Iraaks-Iraanse oorlog gezocht werd door de geheime politie van Saddam. Eind september 1997 kwam hij naar Nederland. Hier heeft hij zich volledig toegelegd op het schrijven, zo snel mogelijk in het Nederlands. Binnen twee jaar publiceerde hij in diverse Nederlandstalige tijdschriften en in 1999 won Albazzaz de Eerste Literatuurprijs van Stichting El Hizjra te Amsterdam.
Vanaf november 2001 tot februari 2002 nam hij deel aan het Dunya Literair Traject 2, onder begeleiding van dichter/criticus Remco Ekkers, dichteres Jana Beranová en literair criticus Henry Habibe. In maart jl. verscheen zijn eerste Nederlandstalige bundel 'Een kaars verduistert toch de zon', uitgegeven door de Werkgroep PAL, Hollandscheveld. Enkele nieuwe gedichten zijn opgenomen in de bloemlezing 'Een hand uit de nacht', uitgegeven door Stichting Dunya en gepresenteerd tijdens het Western Union Dunya Festival Poetry Park te Rotterdam op zondag 26 mei 2002.

Ali Albazzaz heeft op 2 oktober 1997 een aanvraag om toelating ingediend. Bij beschikking van 29 april 1998 is de aanvraag niet ingewilligd. Het bezwaarschrift van Ali's advocaat is bij beschikking van 27 mei 1999 ongegrond verklaard. Er volgde een nieuw beroepschrift en op 25 januari 2001 een hoorzitting. De rechtbank heeft toen de bezwaren van Ali's advocaat gegrond gevonden en de negatieve beschikking van 27 mei 1999 nietig verklaard. Op 19 februari 2002 is door de IND het bezwaar wederom ongegrond verklaard. En opnieuw heeft de advocaat van Ali Albazzaz hiertegen beroep aangetekend.

De ondertekenaars van deze brief, vertegenwoordigers van literaire en andere culturele organisaties, dichters, schrijvers, journalisten en docenten vragen uw aandacht voor de wanhopige positie van onze collega Ali Albazzaz.

Wij zijn ervan overtuigd dat hij niet terug kan naar Irak. Dan komt niet alleen zijn veiligheid in het gedrang – dat is uiteraard het belangrijkste argument – maar zal hij ook niet meer kunnen schrijven.

Wij zijn er eveneens van overtuigd dat door de inzet, belangstelling en kwaliteit van zijn werk de dichter Ali Albazzaz een ware aanwinst is voor het literaire klimaat van Nederland. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk maar dringend om hem de nodige verblijfsvergunning te verlenen.

Met vriendelijke groeten,

Abderazak Sbaiti, dichter/directeur El Hizjra, centrum voor Arabische kunst en cultuur
Abe de Vries, dichter/journalist
Ad van den Kieboom, Uitgeverij De Geus
Ad van Rijsewijk, Uitgeverij De Geus
Adriaan Bontebal, dichter / schrijver
Albertina Soepboer, dichter
Alfred Schaffer, dichter
Amir Afrassiabi, dichter/Iraanse Stichting voor Cultuur en Kennis
Anabel Torres, dichters/vertaalster
Anneke van Dijk, organisator Nacht van de Poëzie Utrecht
Anneke van Erp, stichting Schrijven, Amsterdam
Annie Hudepohl, huisarts/werkgroep Multi Culturele Rijkdom
Anton Scheepstra, Uitgeverij Passage
Arie van den Berg, dichter/ lid European Writers Congres
Ariëtte Kasbergen, De Phenix Foundation
Arjan Witte, dichter/schrijver
Bart Brey, dichter
Bart FM Droog, dichter
Bas Heijne, essayist, criticus
Baukje Bloemert, organisator/presentatrice Taal aan Tafel
Bernlef, schrijver/voorzitter PEN Emergency Fund
Bob Geurts van Kessel, programmamaker Wintertuin
Candani, dichter/schrijfster.
Chitra Gajadin, dichteres/journalist
Chris Keulemans, schrijver/journalist
Chris Vemer, programmamaker Radio Rijnmond
Christine Otten, auteur/journalist
Daan Bronkhorst, vertaler
Daan Cartens, essayist/schrijver/voorzitter PEN Nederland
Daniël Dee, dichter
Diana Ozon, dichter/performer
Ed van Eeden, schrijver/journalist
Edita Hasovic Doric, dichteres
Edward van de Vendel, dichter, kinderboekenschrijver
Eric Visser, uitgever De Geus
Erik Lindner, dichter
Esther Hendriks, bureauredacteur Prometheus/Bert Bakker
Ferry Simonis, directeur Stichting Dichter aan huis
Franc Knipscheer, uitgever
Frank Diamand, filmmaker/dichter
Frans Meijer, directeur Bibliotheek Rotterdam
Frans Westenbrink, vakbondsbestuurder
Fred Spek, redacteur
Geert Jan Brader, musicus
Gerrit Komrij, schrijver
Gerry van der Linden, dichter/schrijfster/PEN Amnestygroep
Gert Jan de Vries, vertaler/schrijver
Giel van Strien, directeur Passionate
Gijsje Gramsma, dichteres/jeugdhulpverlening
Gillis Dorleijn, hoogleraar moderne Ned. letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen
Guus Pengel, schrijver
Hagar Peeters, dichteres
Handan Büyükarasli, wiskunde/ingenieur
Hannie Rouweler, dichteres
Hans Amesz, publicist/bestuurslid PEN – Nederland
Hans Jalvingh, eindredacteur literair tijdschrift ROET
Harry Boertien, presentator radio Hoogeveen
Hassan Golbang Khorasani, dichter/schrijver/wetenschapper
Henk van Zuiden, dichter
Henriette Faas, dichter/beeldend kunstenaar
Henry Habibe, dichter/criticus
Herman Divendal, coördinator AIDA Nederland
Hester Knibbe, dichteres/bestuurslid PEN Nederland
Hilco Koke, fotograaf
Ibrahim Selman, filmer/dichter/schrijver
Igma van Putte de Windt, dichteres
Inge Kappert, coordinator Doe Maar Dicht Maar
Ingmar Heytze, dichter/publicist
Ivo Sterke, uitgeverij Prometheus/Bert Bakker
Jacob Moerman, literatuurrecensent
Jan Arie de Jong, Stichting Dichter aan huis
Jan Hendrik Klug, muzikant Dichters uit Epibreren
Jana Beranová, dichteres/vertaalster/bestuurslid PEN Nederland
Janita Monna, Stichting Poetry International
Jim Postma, journalist/bestuurslid RVJ (Rot. Vereniging van journalisten)
Job Degenaar, dichter/schrijver/docent NT2
Job Lisman, Uitgeverij Prometheus/Bert Bakker
John Smeets, secretaris Stichting Poëziefestival Landgraaf
Juan Carlos Tajes dichter/toonkunstenaar
Juan Heinsohn Huala, Stichting Dunya, Rotterdam
K. Michel, schrijver
Kader Abdolah, schrijver
Karel ten Haaf, schrijver/dichter
Kenneth van Zijl, journalist/radioprogramma Knetterende Letteren

Lammert Huizing
, publicist
Léon Groen, De Bezige Bij
Lien Supheert, docente asielzoekersschool
Liesbeth Houtman, De Bezige Bij
Lo Dijkstra, publicist/journalist
Loes Damhof, redacteur Gopher Publishers
Louis Behre, Crossing Border/Music in my head
Lucas Hüsgen, dichter/schrijver/vertaler
Lukas Koops, schrijver, hoofd RTV Drenthe
Maarten van Roozendaal, schrijver, zanger
Mahjoub Benmoussa, dichter/acteur
Maja Haanskorf, journalist / hoofdredacteur LA Chispa (Latijns-Amerika en de Cariben)
Marco Haverkort, linguïst
Maria Barnas, schrijver
Marian Akkermans, Uitgeverij De Geus
Marianne Mantel, boekverkoopster
Marijke Spies, voorzitter Vereniging van Letterkundigen
Mariska Verhulst, projectleider Passionate
Marjan Feith, columniste
Martin Mooij, publicist / Stichting Poets of All Nations (PAN)
Meindert Talma, muzikant/schrijver
Menno Wigman, dichter
Michel Eggermont, lokettist, Utrecht
Michiel van Kempen, schrijver, literatuurhistoricus
Mustafa Stitou, dichter
Myrle Tjoeng, programmamaker Rode Hoed
Nicolette Leenstra, dichteres/consulent poëzie
Oscar van Gelderen, Uitgeverij Vassallucci
Patricia van Dongen, Uitgeverij Prometheus
Patty Scholten, dichteres
Paul Hosek, filmer/documentairemaker
Peter Swanborn, dichter/criticus/bestuurslid PEN Nederland
Piet Gerbrandy, dichter
Piet Reckman, directeur Stichting Mondiaal Sociale Beweging
Plien van Albada, uitgever Prometheus/Bert Bakker
Ramsey Nasr, acteur/schrijver
Remco Ekkers, dichter/criticus
René Puthaar, dichter/criticus
René ten Bos, filosoof
Rense Sinkgraven, dichter/organisator Schrijversschool Groningen
Richard Dekker, hoofdredacteur Passionate/redacteur SLAU
Rieks Siebering, schrijver/voorzitter PAL/bestuurslid St.Het Drentse Boek
Rob Gerretsen, socioloog
Rob Schouten, dichter/criticus
Robert de Haas, directeur Rotterdamse Kunst Stichting
Robert Dorsman, vertaler/bestuurslid PEN Nederland
Roland Fagel, uitgeverij Fagel
Roland Siebe, reïntegratieconsulent
Ronald Bos, Fonds voor de Letteren
Ronald Giphart, schrijver
Ruben van Gogh, dichter/presentator
Rudy Lion Sjin Tjoe, journalist/presentator
Said El Haji, auteur
Sander van Vlerken, redacteur uitgeverij L.J. Veen
Saskia Boumans, 'De Wereld is niet te koop'
Serge van Duijnhoven, schrijver/dichter
Shakib Sana, schrijver/dichter
Simone Meilof-IJben, secr. El Hizjra, centrum voor Arabische kunst en cultuur
Suze Sanders, dichter
Sylvia Hubers, dichteres
Tatjana Daan, Stichting Poetry International
Thea Doelwijt, (toneel)schrijfster
Thomas Vaessens, docent/onderzoeker Instituut Nederlands, Universiteit Utrecht
Thomas Verbogt, schrijver
Tiziano Perez, Stichting Amsterdam Vluchtstad
Tjaard Imbos, leraar Nederlands/dichter/redactie Oeze Volk
Tjeu Strous, Sectie Letteren, Rotterdamse Kunst Stichting
Tjitse Hofman, dichter
Ton Luiting, dichter / journalist
Ton Peters, schrijver/leraar Nederlands/red. PAL
Toon Teeken, beeldend kunstenaar
Trea Scholten, redactie SLAU (Stichting Literaire Activiteiten Utrecht)
Tsead Bruinja, dichter
Tuncay Cinibulak, dichter/journalist
Uitgeverij 521, Amsterdam
Vrouwkje Tuinman, publicist/journalist
Willem Groenewegen, dichter / literair vertaler
Willem van Toorn, dichter/schrijver
Wim Keursten, dichter/bestuurslid St. Weerwoord/Culturele Uitwisseling Brazilië Ned.
Wim Schul, opleider / adviseur FNVFormaat
Wim Seegers, bibliothecaris
Wim Zaal, schrijver/voorzitter PEN-Amnestygroep
Winston Scholsberg, verteller / muzikant
Wouter Godijn, dichter / recensent
Youetta de Jager, dichteresterug naar bovenDeze pagina is onderdeel van Rottend Staal Online: www.epibreren.com/rs