Rottend Staal Columns 

      laatste update 6 juli


     Previous Home Next

BAKERY INTERNATIONAL

Er was eens, lang geleden, naar men hope, een jaarlijks terugkerend internationaal festival voor de taart, genaamd Bakery International. Geheel in stijl werden de allerbeste bakkers van over de hele wereld naar het festival gebracht. Dat was altijd een hele klus, want de bakkers waren zo gewild, dat ze grote kans liepen ontvoerd te worden. Het festival was populair onder het volk. Er kwamen vele mensen op af. Het gebeurde wel dat er mensen van het festival geweerd werden omdat het anders te druk zou worden. Het festival was altijd groot feest. Voor een groot deel van het volk althans. Dat deel keek er
een jaar naar uit. Zo'n vreetgelach deed de mens goed.

De organisatie echter kreeg steeds meer tegenzin. Namen de mensen de taart wel serieus? Ieder jaar waren er een tal van die volkse mensen die zich overmatig te buiten gingen aan de taart. Die liepen dan al op de tweede dag misselijkmakend te braken alsof hun leven uit niets anders bestond dan het verzieken van andermans smaak.
'Geen paniek', zei een grote ziener. 'We gaan het anders aanpakken. We moeten onze ernst tonen. Genot en vreugd gaan niet samen. Dat zal men moeten weten. We nodigen voortaan alleen bakkers uit die geen vet en geen suiker gebruiken, want dat is ordinair. En de toegangsprijzen doen we gewoon fors omhoog. Op die manier kunnen we onszelf verzekeren dat alleen de fijnproevers naar ons festival komen. O ja, verbied het gebruik van rozijnen. Daar ben ik allergisch voor. We moeten ook wetenschappers uitnodigen die de bak tradities uit Angola met die uit Wit Rusland kunnen vergelijken. We gaan meer om de taart heen laten ouwehoeren. Om het kort door de bocht te zeggen.'

Die grote ziener bleek gelijk te hebben. Het festival werd beschaafder dan men ooit had durven dromen. De taart verloor haar functie als feestsymbool. Er kwamen nog maar een paar ernstige mensen naar het festival. Omdat de organisatie wel aanvoelde dat het misschien iets te succesvol geweest was met haar beleid, vreesde ze voor haar bestaan.
'Geen paniek' zei een nieuwe grote ziener. 'We vragen de beste schrijvers voor De Verdediging van de Taart.'

© Peter de Groot, juli 2002


alweer zo'n internetpagina uit Epibreren


© Rottend Staal Online 2002. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.