Ton Peters, dichter

naar beginpagina                                 naar overzicht gastdichters

 

Ton Peters, geboren op 23 februari 1952 te Dieren, werkte achtereenvolgens als doodgraver, wasknecht, magazijnbediende en leraar. Dat laatste beroep oefent hij momenteel nog steeds uit te Assen, niet ver van zijn woonplaats Elp. Hij is ook een van de weinige dichters die een dichtende zoon heeft: Kasper Peters.

Hij was redactielid van het Drents Letterkundig Tiedschrift ROET. Ton Peters publiceerde in 2001 in 'De Tweede Ronde', hij maakt literaire radioprogramma's voor omroep Drenthe, is tekstdichter voor cabaretgroepen en ook sonnettenschrijver (en soms ander werk).
Bibliofiele uitgaven o.a. Lessen in gespletenheid (uitverkocht), Paradijs van aktentassen (niet meer verkrijgbaar), Repnik (uitverkocht).

Ton Peters is te bereiken via dit email-adres: jamesQxs4all.nl (vervang Q door @)

Zie ook www.google.com voor meer over Ton Peters.
 
OPSTAND
 
Toen 's avonds laat mijn taal in opstand kwam
Liet ik de klinkers straten openbreken
En legde een uitzinnig uitroepteken
Terloops een aantal strottehoofden lam
 
De komma's proclameerden een program
Om voortaan alle ogen uit te steken
Die achteloos mijn zinnen binnen keken
En punten piepten vals ad nauseam
 
Verlate rebellie leidt 's morgens vroeg
Tot vlagen van beperkt gezichtsvermogen
Vermengd met flarden breedspraak uit de kroeg
 
Het ideale vers waar ik op joeg
Is lichtschuw naar de zoldering gevlogen
En vindt het daar voorlopig wel genoeg
 
 
© Ton Peters, 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Samenstelling: Bart FM Droog, 2001-2008

© Ton Peters / Bart FM Droog, 2001-2008. Auteursrecht berust bij de auteurs op basis van de Auteurswet 1912. Er mag niets uit deze website worden overgenomen, opgeslagen op media ter verspreiding onder derden, gepubliceerd of anderszins verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs.

terug naar boven