Gast te Groningen: Tjitske Mussche

naar beginpagina                                 naar overzicht 2003

Tjitske Mussche werd op 10 oktober 1982, om 20.12 uur precies geboren in het Diaconessenziekenhuis van Arnhem. Na haar middelbare schooltijd verbleef ze een jaar op het Finse eiland Åland, waar ze een opleiding beeldende kunst en Zweeds aan een zogeheten folkhögskola volgde. Momenteel studeert ze Nederlands en Zweeds te Amsterdam. Ze is regelmatig op de literaire podia van Nederland te zien.
Eerder verschenen gedichten van haar hand in o.a. de literaire tijdschriften 'De Revisor', 'Krakatau', op in Rottend Staal Online en in de bloemlezingen Vanuit de lucht en Hier lonkt een spiegel.© Lex van der Linden

Zie www.google.com voor meer over Tjitske Mussche


SPLINTERSOEP

het fietst deze morgen een man
in een stad waar een vrouw te
stoep wil leren vliegen zij kijkt

af en toe en stiekem zijn woorden
zitten hem te wijd zijn schouders
haken achter straten zij kijkt af

en toe en stiekemt hem hij
woont in witte muren er is geen
stoep het vliegt er ze zoemen

hoog en laag zij doet van niet
schudt al haar hoofden heen en
weer en roept zijn hand

*

zo krijgt zij een ton om in te wonen
hij schildert raam en roos en bed zij
vraagt een ritme voor het vlees om

op te dansen hij zegt hij weet niet hoe
je lichaam mooi laat vallen zij zegt
dief zij kookt de soep voor in

zijn keel marineert haar voeten in
een loopje rond het bed waar hij
woont in dijen eindeloos zij

braadt haar voeten veren en zo is alles
wat zij wil hoog en laag vliegen
doodslaan op een witte muur

© Tjitske Mussche, 2002
(in: Revisor nr. 5/6 2002)

 

© Poëziemarathon, 2002/2003

terug naar boven