Gast te Groningen: Louis Th. Lehmann

naar beginpagina                                 naar overzicht gastdichters

 

Louis Th. Lehmann, geboren op 19 augustus 1920 te Rotterdam is dichter, prozaïst, vertaler, meester in de 
rechten, archeoloog en natuurlijk de swingende d.j. die elke vrijdagavond op VPRO Radio 747 AM het luistervolk vergast op fraaie muziek. Meer op de Lehmann-site!

photo: Alida Beekhuis

Wie herinnert zich niet hoe hij tijdens het legendarische dichtfestival Poëzie in Carré, bijgewoond door 2000 bezoekers op 28 februari 1966, als enige van de 25 dichters zijn gedichten uit het hoofd voordroeg. Lehmann debuteerde in 1939 in het tijdschrift 'Werk', en werd ook in 1939 al tweemaal gebloemleesd: in Dichters van dezen tijd (13de druk) en in In aanbouw, waarin overigens een prachtige jeugdfoto van hem staat. In 1940 verscheen zijn eerste bundel Subjectieve Reportage (De Vrije Bladen, Leopold, Den Haag). In de oorlogsjaren was hij medewerker aan het surrealistische tijdschrift 'De schone zakdoek', een initiatief van Theo van Baaren en Gertrude Pape. Zijn Verzamelde gedichten verschenen in 1947 bij de vermaarde uitgever Alexander Stols en een ge-update versie hiervan Verzamelde gedichten 1939-1998 verscheen in december 2000 bij De Bezige Bij. Op 15 december 2000 sprak hij in 'De Volkskrant': 'Als ik jonge dichters goede raad moest geven, dan was het deze: debuteer niet voordat je een goede baan hebt. Ofschoon ik begrijp, dat veel jonge dichters tegenwoordig bedreven zijn in het geven van lezingen en dergelijke. Dat circuit bestond in mijn tijd nauwelijks'
Ofschoon de uitspraak 'Gij zult niet bloemlezen' van hem afkomstig is, heeft dit vele bloemlezers en uitgevers niet weerhouden gedichten van hem in bloemlezingen op te nemen - zonder zijn toestemming.
Over het waarom vertelde Louis Th. Lehmann aan Arjan Peters in de Volkskrant van 15 december 2000:
'Bloemlezen, had ik indertijd het idee, was een manier om van dichters te profiteren zonder er veel voor te betalen, en in het geval van schoolbloemlezingen zelfs zonder er toestemming voor te vragen. Met mijn gebod [bekend geworden als 'elfde gebod'] hoopte ik een massa-beweging te ontketenen, maar ik had slechts één volgeling: Lucebert.' 


Zie ook www.google.com voor meer over Louis Th. Lehmann.

Dichtbundels:
Subjectieve Reportage, De Vrije Bladen, Leopold, Den Haag, 1940
Dag- en nachtlawaai: gedichten, Stols, Rijswijk, 1940
Schrijlings op de horizon: gedichten, Stols, Rijswijk, 1941
Het Verbreken, [onder ps. S. Colmar], illegale uitgave, 1944
Rubait (door Kamal ad-din Isma'il en Martin Holme), W. Indenhaeck, Stadskanaal [= Jac. P. Romijn, Utrecht], ?
Drie gedichten, Algol, 1945 (12 exx., niet in de handel
Verzamelde Gedichten, Stols, 's-Gravenhage, [1947]
Gedichten, De Vrije Bladen, Van Oorschot, Amsterdam, 1948
Het echolood, Van Oorschot, Amsterdam, 1955
Een steen voor Hermes, De Bezige Bij, Amsterdam, 1962
Who's who in Whatland, De Bezige Bij, Amsterdam, 1963
Vluchtige steden (en zo): gedichten, Meulenhoff, Amsterdam, 1966
Luxe. Gedichten, De Bezige Bij, Amsterdam, 1966
USS Becana, bezichtigd in Philadelphia Pa, Ser J.L. Prop, Terhorst, 1985 (75 ex., 4 pag.)
Vluchtige steden (en zo). Gedichten,  Meulenhoff, Amsterdam, 1996
Zakcentje! Schater! [proza en poŽzie], Ser J.L. Prop, Terhorst, 1998 (85 ex.)
Gedichten 1939-1998, De Bezige Bij, Amsterdam, 2000 

 

Een van zijn boekomslagen:

De Bezige Bij
1962

Boekingen:

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23


Verdere informatie:
Uitgeverij De Bezige Bij
Van Miereveldstraat 1
1071 DW Amsterdam
Tel: 020-3059810
Fax: 020-3059824
E-mail: info@debezigebij.nl
site: http://www.debezigebij.nl/


 

© Bart FM Droog, december 2000

terug naar boven