Groninger dichters: Anthony Winkler Prins

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

Anthony Winkler Prins

SENTIMENTELE POËZIJ

Duizendtallen oceanen
Zijn in 't eindloos wereldmeer
Van mijn bittre weemoedstranen
Slechts een droppel en niets meer.

Honderdduizend exterogen
Doen de zwerver minder smart,
Dan het branden van mijn ogen,
En het smachten van mijn hart.

Tachtig uitgevaste leeuwen
Om het leger der hijëen,
Kunnen samen nooit zo schreeuwen,
Als ik huil om u alleen!


Anthony Winkler Prins


Dit prachtig overdreven sentimentele gedicht - vertroostend in tijden van weltschmerz en voorjaarsdepressie - is van de hand van Anthony Winkler Prins (Voorst, 31 januari 1817- Voorburg, 4 januari 1908). Hij werkte als doopsgezind predikant te Tjalleberd en Veendam. Zijn naam leeft vooral voor door de door hem geïnstigeerde en samengestelde 'Geïllustreerde encyclopaedie'. Op jeugdige leeftijd - als student aan het doopsgezind seminarie in Amsterdam - begon hij met zijn literaire werkzaamheden. Uit die periode stamt ook het gedicht 'Sentimentele Poezij', een pastiche op de vele sentimentele poëzie die destijds het licht zag. In het dichterlijke tijdschrift 'Braga' kwamen een aantal jonge dichters/predikanten bijeen die hun oudere collega's op de hak namen. Onder hen was ook de jonge J.J.L. ten Kate die, op het moment dat de herdruk van 'Braga' verscheen, weer onder vuur lag van de Tachtigers, onder wie ook weer de zoon van Anthony Winkler Prins. Daarmee was het kringetje weer rond.

Hij schreef de roman Het duivelsvuur van Schiermonnikoog en stelde de bloemlezing 'Braga. Dichterlijke mengelingen' samen, waarvan in 1883 een herdruk verscheen en waaruit bovenstaand vers stamt, hier afgedrukt in de gemoderniseerde versie van Gerrit Komrij. Zonder Komrij zouden de dichterlijke werkzaamheden van Anthony Winkler Prins vermoedelijk totaal vergeten zijn: tussen 1908 en 1979 - de verschijning van de eerste druk van Komrij's bekende bloemlezing waarin zeven gedichten van Winkler Prins werden afgedrukt - was zijn poëzie nauwelijks in omloop. Als dichter werd zijn zoon Jacob Winkler Prins (1849-1907) een stuk bekender.

Zie ook www.google.com voor meer over Anthony Winkler Prins.
 

bronnen: Gjalt van der Mark en Bart FM Droog, 2001

terug naar boven