Groninger dichters: Cornelis van der Wal

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

Cornelis van der Wal


foto: Petra Else Jekel
Cornelis van der Wal werd op 28 januari van het jaar 1956 om 13.36 uur te Leeuwarden de wereld in geworpen met een dichterlijk talent. Hij spraak nl. meteen de gedenkwaardige woorden: 'ik bin berne/ en ik libje jerne'. Voor de huisarts werd dit onmiddelijk vertaald als: 'ik ben geboren/ en ik leef graag', waarna de berenburg en beschuit op tafel kwam. In  1974 was hij voor een paar weken leerling verpleger te Dennenoord maar weigerde daar schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. 
Vervolgens vervulde hij nog een dag de functie van snackbarmedewerker en werkte hij van 1981 tot en met 1982 eigenhandig met de nieuwe Friese spelling het Friese woordenboek bij. Op dit moment maakt hij naar eigen zeggen dankbaar 'misbruik van de sociale voorziening van de gemeente Groningen'.
1991 was een geluksjaar voor van der Wal: zijn debuutbundel In nęst jonge magneten verscheen en hij verhuisde naar Groningen. In 1993 werd deze bundel bekroond met de Fedde Schurerprijs.De tweede bundel Sinnestriel op it offermęs en een optreden op Poetry International volgden in 1997.  Van der Wal haalde het nieuws in 1998 met een bommelding als protest tegen het vieren van Fryslân 500. Inmiddels wordt er in Friesland en de rest van de wereld met smart gewacht op van der Wals derde boek. Wie geen geduld heeft gaat kijken op zijn rijkelijke geillustreerde en van geluid voorziene internetsite.
Zie ook www.google.com voor meer over Cornelis van der Wal.

Dichtbundels:
In nęst jonge magneten, Kooperative Utjouwerij, Bolsward, 1991
Sinnestriel op it offermęs, Kooperative Utjouwerij, Bolsward, 1997


In de bloemlezingen:
Spiegel van de Friese Poëzie, Meulenhoff, Amsterdam, 1994
Wetter/Water, De Friese Pers, Leeuwarden, 1996


Kooperative Utjouwerij
1991

Kooperative Utjouwerij
1997


Contact:

SSS
Stichting Schrijvers School Samenleving
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
telefoon: 020-623.49.23


E-mail:

Cornelis van der Wal

bron: Tsead Bruinja, januari 2001

terug naar boven