Groninger dichters: Ruud Muschter

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

Ruud Muschter, geboren te Emmen op 1 januari 1949, woont bijna zijn hele leven in Groningen. Sinds zijn vijftiende schrijft hij gedichten en verhalen. Ook vertaald hij zijn werken naar het Engels. Muschter rekent zichzelf tot de romantici. De klassieke dichtvorm heeft hem altijd het meest aangesproken, hoewel hij ook met andere vormen heeft geëxperimenteerd. Sinds een paar jaar maakt hij sonnetten. Hij werkzaam voor de overheid en is fervent Kawasaki-rijder.

Op zijn website http://home.wxs.nl/~muschter/ heeft hij veel verschillende werken staan. Behalve essays over mystiek, zijn er veel gedichten te vinden. Ook is er een manuscript over symboliek te vinden, plus korte verhalen. Hoewel hem er veel aan gelegen is om zijn werk breed onder de aandacht te brengen, houdt zijn natuur hem tegen om nadrukkelijk aan de weg te timmeren. Dat is een tegenstrijdigheid waarmee hij enigszins worstelt.

Mystiek heeft Ruud Muschter al heel lang geboeid. Sinds zijn eenentwintigste is hij lid van de Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis (Rozekruisers Orde A.M.O.R.C.). Het lidmaatschap van deze broederschap heeft zijn leven
ingrijpend veranderd. Hij is door het mystieke werk anders tegen het leven en de natuur gaan aankijken. Bovendien heeft hij ervaren dat het deelnemen aan een internationale mystieke organisatie, en de contacten met vele leden in binnen- en buitenland, zijn geestelijke horizon enorm vergroot hebben. Hij heeft er veel vriendschappen voor het leven opgedaan.
De doelstellingen van A.M.O.R.C. zijn verheven. Ze sluiten in die zin aan bij zijn behoefte om op de een of andere manier het aardse te verheffen en het schone van het leven te benadrukken en zijn met veel moeite verworven inzichten daarover met andere mensen te delen. Als dichter en romanticus, en als optimistisch-realist voelt Ruud Muschter zich daarom ook bijzonder thuis in een oude, legendarische broederschap met het gedachtegoed van de Rozekruisers. Op dit moment is hij lid van de Grote Raad, het adviescollege van de Grootmeester van de Grootloge van Nederland en de Nederlandssprekende gebieden. Daarin kan hij zijn organisatietalent kwijt. Maar tegelijkertijd vind hij er een forum om zijn liefde voor mystiek uit te dragen en erover te publiceren.

Zie www.google.com voor meer over Ruud Muschter.

Contact: muschter@wxs.nl

terug naar boven