Groninger dichters: Reinold Kuipers

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

Reinold Kuipers

Ofschoon uitgever/dichter/vertaler Reinold Kuipers (Groningen, 26-8-1914 / Amstelveen, 12 september 2005) al in de jaren veertig van de twintigste eeuw Groningen voor Amsterdam en later Amstelveen verruilde staat hij toch in dit overzicht opgenomen omdat hij veel voor Groningen betekend heeft.


Reinold Kuipers
© Koosje Sierman, 1988

Zo stelde hij in in 1941 de bloemlezing Groningsche poëzie (onder het pseudoniem Dorrius Kleine), en in 1990 de bloemlezing Inkt van dizze stad en leverde hij het hoofdstuk over Groningen in Querido's letterkundige reisgids van Nederland (1982), een rijke informatiebron over Groningens literaire verleden. Door Ab Visser werd hij tot de 'Eerste Groninger School gerekend.

Reinold Kuipers was directeur van de Arbeiderspers en daarna, samen met zijn vrouw Tine van Buul, directeur van Querido. Hij had nu in Amstelveen zijn eigen bibliofiele uitgeverij en drukkerij De Zondagsdrukkers.

Hij overleed op 12 september 2005 te Amstelveen.
   
Zie www.google.com voor meer over Reinold Kuipers.
 
Dichtbundels (o.a.):
Koud vuur, 1939
Residu, 1944
Gedichten, 1944
De broddellap, De Boekvink, Amsterdam, 1945
Op losse schroeven, 1946
Rendez-vous met een Remington. Gedichten. Met een naschrift van A. Marja, Kroonder, Bussum, 1948
Twin set (met S. Carmiggelt), 1954
Miss Lola, 1987
Een haar in de pen, Uitgeverij De Lange Afstand, Zutphen, 1996

Memoires
Gerezen wit, notities bij boekvormelijks en zo, Querido, 1990

In o.a. de bloemlezingen:
Moderne Nederlandsche religieuze lyriek, De Tijdstroom, Lochem, 1938
Groningsche poëzie, Balkema, Amsterdam, 1941
Moderne Nederlandsche religieuze lyriek, De Tijdstroom, Lochem, [1942 2de herziene druk]
Kompas der Nederlandse Letterkunde, De Bezige Bij, Amsterdam, 1947
Amsterdam bezongen, Meulenhoff, Amsterdam, 1947
De Muze en het ambacht, Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels, z.pl., 1949
Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen. Dl. 2: 1900-1940, Meulenhoff, Amsterdam, 1953
Apollo's reis door Nederland, Nijgh & Van Ditmar, s-Gravenhage, [1956]
1 pk,  Arbeiderspers, Amsterdam, 1958
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1979
De Stad, Erven Thomas Rap, de Heerdt, Baarn, 1981
Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten, Elsevier Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 1982
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1987 (8e herziene druk)
Het literaire tijdschrift Het Woord 1945-1949, De Bezige Bij, Amsterdam, 1987
Ons poëtisch Dichtersland, Vroom & Dreesmann/Compartners, Haarlem, 1988
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1996 (10e herziene druk)
Lachen mag van god, Bert Bakker, Amsterdam, 1997

Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten, Bert Bakker, Amsterdam, 2004


 

© Bart FM Droog, 2000-2008; © foto Koosje Sierman, 1988

terug naar boven