Groninger dichters: Pim Hofstra

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

Pim Hofstra

Ofschoon Pim Hofstra (1952) in het midden van de jaren negentig als dichter actief was en ik hem zelfs eens telefonisch gesproken heb waardoor ik weet dat hij bestaan heeft ontbreekt van hem momenteel elk spoor. Woont hij nog in Groningen? Leeft hij nog?

Eind 2002 schreef een oude vriend van hem dat Pim Hofstra nog in Grningen leeft en af en toe in de buurt van de HEMA aan de Herestraat gesignaleerd wordt.

Zie www.google.com voor meer over Pim Hofstra.
 
Dichtbundels
Ianus. Gedichten, Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 1995
Dienaar, Arbeiderspers, Amsterdam, 1996

Proza
De Leeghwaters: een vertelling, Arbeiderspers, Amsterdam, 1995
 
En in de bloemlezing
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1996 (10e herziene druk)
Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 2004 (13e en 14e herziene en vermeerderde druk)

 

bron: Bart FM Droog, februari 2004

terug naar boven