Groninger dichters: Willem A. Hecker

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

 

Willem A Hecker

Willem A. Hecker (Groningen, 1817 / Groningen, 1909) was dichter, prozaschrijver en hoogleraar geschiedenis te Groningen. In zijn studietijd was hij medewerker aan het 'hekelend rijmtijdschrift' 'Braga', opgericht door J.J.L. ten Kate (1819-1889). Met Bennink Jansonius en Lesturgeon schreef hij Zangen der Liefde. In 1838-1839 publiceerde hij twee hekeldichten 'Hippokreen-ontzwaveling' gericht tegen de romantiek van Leidse studenten en van het tijdschrift 'De Gids'.
Hier een fragment uit zijn 'Nieuwe Hippokreen-Ontzwaveling':
 
Het wemelt hier zoo zeer van alledaagsche spreuken,
En bijbeltaal doormengd met straattaal uit de keuken:
Dan flikt er, wie 't verstaat, wat fransch of engelsch in,
Dat geeft zoo'n vreemden zwier, zoo'n losheid aan den zin.
Dat heet vooruitgang, dat voor elk stylist onmisbaar;
Wie 't niet gelooven wil, lees elke maand den Gids maar.
 
(uit: Quos Ego, 1844)   

Zie www.google.com voor meer over Willem A. Hecker.   

Dichtbundels: 
Hippocreen-ontzwaveling, 1838
Quos ego! Hekelrijmen door den autheur der Hippokreen-ontzwaveling, P. van Zweeden, Groningen, 1844
Strafdicht aan J. van Lennep, 1854
 
In de bloemlezingen:
Over de kling, Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1956
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1979
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1987 (8e herziene druk)
Dichten over dichten, Contact, Amsterdam, Antwerpen, 1994
De Nederlandse poëzie van de 19de en 20ste eeuw, Bert Bakker, Amsterdam, 1996 (10e herziene druk);
 

 

bron: A. Marja in Over de kling, mei 1956, en Bart FM Droog, november 2000

terug naar boven