Groninger dichters: Kees van Duinen

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

Kees van Duinen

Zijn vijftigste sterfdag ging onopgemerkt aan de wereld voorbij: Kees van Duinen (Groningen, 26-4-1907 / Zuidlaren, 8-3-1950) was een van die dichters die kortstondig zijn moment van roem had, al was dat voor hem al te laat: pas na zijn dood verscheen zijn debuut. 

Zie ook www.google.com voor meer over Kees van Duinen.

Dichtbundel:
De trap, Bosch & Keuning, Baarn, [1951]

Gedichten van Van Duinen verschenen in deze bloemlezingen:
Spiegel van de Nederlandse poëzie. Dl. 3: 1940-1955, Meulenhoff, Amsterdam, 1954

Religieuze poëzie der Nederlanden, Spectrum, Utrecht/Antwerpen, [1954]
Vloedlijn, Bosch & Keuning, Baarn, 1954
Klimatologisch, Kok, Kampen, 1961
Geloven in Gedichten, Boekencentrum, 's-Gravenhage, 1980
Het leven en de dood - De dood en het leven, Zomer & Keuning, Ede, 1980
 

© Bart FM Droog, 2000-2008

terug naar boven