Groninger dichters: Josef Cohen

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

Josef Cohen.

Josef Cohen (Deventer, 2-1-1886 / Groningen, 12-7-1965)
Dichter, prozaïst en sagenverzamelaar. Studeerde journalistiek te Deventer, Arnhem en Amsterdam, daarna filosofie aan de Universiteit van Göttingen. Was bibliothecaris van de Openbare Leeszaal te Groningen, en had als zodanig een grote invloed op het literaire leven alhier. 


Hij kocht de interessante boeken aan, onderhield contacten en stimuleerde auteurs tot schrijven. Nog steeds, vijfendertig jaar na zijn dood, zijn in het magazijn van de Openbare Bibliotheek sporen van zijn belangrijke werk te vinden: vaak zeldzame dichtbundels, waar hij een krabbeltje in heeft gezet.

Een aantal van zijn gedichten werd op muziek gezet door I.K. Olman, J.P.J. Wierts en Philip Loots, vermoedelijk in de jaren tien en twintig van de twintigste eeuw. Zouden daar nog ergens opnamen van zijn?

Zie ook www.google.com voor meer over Josef Cohen.

Dichtbundels:
Kleine liedjes, 1909 (1915 2de druk)
Schemer, Groninger kunstkring 'De Ploeg', 1923
Gedichten, Erven A. de Jager, Groningen, 1946
Lieveren, ?[voor 1953]

In de bloemlezingen:
Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen. Dl. 2: 1900-1940, Meulenhoff, Amsterdam, 1953
Poëziebrevier, De Fontein, Baarn, 1981
Het zwarte schaap der schepping, Bosch & Keuning, Baarn, 1982

bron: Bart FM Droog, november 2000

terug naar boven                               naar beginpagina