Groninger dichters: Willem Brandt

naar beginpagina                                 naar overzicht Groninger dichters

Willem Brandt

Willem Brandt (Groningen, 6-9-1905 / Bussum, 29-4-1981) was het pseudoniem van Willem Simon Brand Klooster. Hij was dichter, prozaïst, essayist en journalist (van 1922-1955, in Azië en Afrika).

Brandt bezocht de Rijkskweekschool te Amersfoort en kwam na het behalen van het onderwijs diploma in 1934 als verslaggever bij het 'Utrechtsch Dagblad' in dienst. Hij vertrok in 1937 naar Nederlands Indië, waar hij redacteur van de 'Deli Courant' werd. Hij schreef in een Japans concentratiekamp zijn bundel Binnen Japansch prikkeldraad.

Na de oorlog werd hij directeur van de 'Delische Courant' te Indonesië, daarna, in 1955, directeur van de N.V. Deli Drukkerij en Boekhandel te Amsterdam en hoofdredacteur van 'Het Goois Nieuwsblad' (1957-?). Medewerker aan o.a. 'Opwaartsche Wegen' en 'De Vlaamse Gids'.

Zie ook www.google.com voor meer over Willem Brandt.

Dichtbundels:
Oostwaarts, De Gemeenschap, Bilthoven, 1937
Tropen, De Gemeenschap, Bilthoven, 1938
Pacific, 1941
Si Ringo Ringo en andere gedichten, eigen beheer, Japans concentratiekamp Si Ringo Ringo, april 1945 (3 exx.)
Binnen Japansch prikkeldraad, Jacob van Campen, Amsterdam, 1946
Ik ben de jeugd. Een gedicht, 1947
Indonesische nachten, W. van Hoeve, Den Haag, 1947 [Victor E. van Vriesland: 1948]
De aarde van Deli, ?
Twee vaderlanden, 1954
Reizend achter het heimwee. Vroegere en latere verzen gekozen en ingeleid door Ed. Hoornik, Van der Peet, Amsterdam, 1955 (1978 3de herziene en meer uitgebreide druk bij Hollandia, Baarn)
Paswoord, 1955
Tussen steen en bamboe, Van der Peet, Amsterdam, 1956
Spoorzoekend naar een woord, C.P.J. van der Peet, Amsterdam, 1957
Hart van jade, Querido, Amsterdam, 1959
De achterkant van de maan, Querido, Amsterdam, 1959
Een streep door de zon, De Beuk, Amsterdam, 1960
Nomaden, 1960
Een Kerstsuite, ?
De wildernis, Querido, Amsterdam, 1962
Fetisj en Feniks, Querido, Amsterdam, 1963
Verzamelde gedichten, Querido, Amsterdam, 1965
Oerwouden en savannen, Querido, Amsterdam, 1969
De gedichten van een vrijmetselaar, 1974
Het land van terugkomst. Een Indonesisch reisjournaal in poëzie, Hollandia, Baarn, 1976 (1980 3de druk)
De Keerkringvogel, Uitgeverij Hollandia, Baarn, 1980
 
In de bloemlezingen:
Stille opvaart, Holland, Amsterdam, 1930
In aanbouw, Leopold, Den Haag, [1939]
Levende dichters, U.-M. 'West-Friesland', Hoorn, 1946
Spiegel van de Nederlandse poëzie door alle eeuwen. Dl. 2: 1900-1940, Meulenhoff, Amsterdam, 1953
Vandaag II, Bruna, Utrecht, 1954
Nationale Snipperdag, 9 samenwerkende tijdschriftredacties, z.pl., 1954
Dichters omnibus. Tweede bloemlezing, Esso Nederland N.V., s-Gravenhage, 1956 [=1955]
Poëtisch akkoord, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht, 1956
Dichters omnibus. Derde bloemlezing, Esso Nederland B.V., s-Gravenhage, 1957 [=1956]
Victor E. van Vriesland, een karakteristiek, Querido, Amsterdam, 1957
1 pk,  Arbeiderspers, Amsterdam, 1958
Gedichten lezen, Querido, Amsterdam, 1959
Dichters van deze tijd, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1960 (20ste herziene druk)
De dichter en de zee, Gottmer, Haarlem/Antwerpen, 1960
Literair Akkoord 4, Bruna, Utrecht, 1960
Dichters Omnibus, Zevende Bloemlezing, ESSO Nederland N.V., s-Gravenhage, 1961 [=1960]
Palet, Wolters, Groningen, 1960 (4de herziene druk)
Bij het scheiden van de markt, Querido, Amsterdam, 1960
Dichters Omnibus, Achtste Bloemlezing, ESSO Nederland N.V., s-Gravenhage, 1962 [=1961]
Gastenboek van Singel 262, Querido, Amsterdam, 1963
Dichters van deze tijd, Van Kampen & Zoon, Amsterdam, 1964 (21ste herziene druk)
V in Vers, Sijthoff, Leiden, 1965
Dichters bij elkaar, Querido, Amsterdam, 1967
100 schrijvers maakten een keuze uit eigen werk, Uitgeverij N.I.B., Zeist, 1970
Het groot jaargetijdenboek, Uitgeverij Orbis en Orion, Beveren, 1971
Lees eens een gedicht, Querido, Amsterdam, 1976
Groot Gezinsverzenboek, Lannoo, Tielt/Amsterdam, 1976
Lees nog eens een gedicht, Querido, Amsterdam, 1979
Woorden tegen vernietiging, Van Gennep, Amsterdam, 1980
Is dit genoeg: een stuk of wat gedichten, Elsevier Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 1982
Indië-Indonesië in honderd gedichten, Nijgh & Van Ditmar, s-Gravenhage, 1984
Opwaartse wegen, een bloemlezing uit de poëzie der jong protestanten (1923-1940), Kok, Kampen, 1986
Dichters door dichters, BzztôH, s-Gravenhage, 1986
V in Versvorm, Sijthoff, Amsterdam, 1988
Amsterdam dus, Thomas Rap, Amsterdam, 1991
Met mijn valies vol dromen, Vroom & Dreesmann, [Amsterdam], 1991
Het nieuwe avontuur, Kwadraat, Utrecht, 1991
Spiegel van de moderne Nederlandse poëzie, 6e editie, Meulenhoff/Kritak, Amsterdam/Leuven, 1992
De sarong van Adinda, Kwadraat, Utrecht, 1992
En verder is hier alles prachtig, Kwadraat, Utrecht, 1993
Een zucht als vluchtig eerbetoon, Meulenhoff/Manteau, Amsterdam/Antwerpen, 1995
Nooit heb ik wat ons werd ontnomen zo bitter, bitter liefgehad, Prometheus/Bert Bakker, Amsterdam, 1995
Licht zijn en de wolken tillen, Kwadraat, Utrecht, 1999
Indisch landschap, Atrium, Alphen a/d Rijn, 1999
Komrij's Nederlandse poëzie van de 19de t/m de 21ste eeuw in 2000 en enige gedichten, Bert Bakker, Amsterdam, 20004

© Bart FM Droog, 2000-2008

Deze pagina is onderdeel van Rottend Staal Online

terug naar boven