Poëziewedstrijd 2005

naar beginpagina       naar overzicht 2005


WEDSTRIJD
HET WINNENDE GEDICHT
JURYRAPPORTPoëziewedstrijd 'Feest' van de Schrijversschool Groningen en OB

De Schrijversschool van het Kunstencentrum Groningen organiseert in samenwerking met de Openbare Bibliotheek op de Gedichtendag en Poëziemarathon traditiegetrouw een poëziewedstrijd met dit keer als thema: Feest. Vind je het leven een feest? Of is dit het eind van het feest? zoals Thé Lau zo mooi zong. Dicht erover en stuur ons je poëtische ontboezemingen toe. De jury van deze wedstrijd bestaat uit de schrijvers Liesbeth Annokkee, Jan Glas, Coen Peppelenbos en Willem Jan van Wijk. De Poëziemarathon vindt plaats op donderdag 27 januari 2005. In deze Poëziemarathon werken boekhandels, cafés, literaire en andere organisaties samen om een poëzieprogramma van 24 uur te bieden. Op tal van locaties kan er van poëzie worden genoten.

Prijzen

De prijzen worden beschikbaar gesteld door de Schrijversschool van het Kunstencentrum Groningen en de Openbare Bibliotheek. De drie prijswinnaars ontvangen respectievelijk 50 euro, 40 euro en 30 euro. Daarbij wordt het winnende gedicht gepubliceerd in De Groninger Gezinsbode. De eerste drie worden geplaatst in een gerenommeerd literair blad.
De uitslag wordt om 16.00 uur op een speciale, openbare bijeenkomst van de Schrijversschool bekendgemaakt in de Openbare Bibliotheek Groningen (Oude Boteringestraat 18).

Voorwaarden

- per deelnemer mogen maximaal twee gedichten van maximaal 24 regels (exclusief titel, inclusief witregels) opgestuurd worden;
- de gedichten moeten te maken hebben met het thema 'Feest';
- op de inzending zelf mag geen naam en adres voorkomen. Die moet je apart bijvoegen, zodat de jury je werk onbevooroordeeld kan bekijken;
- geef op een apart briefje door:
je naam, adres, telefoonnummer en eventueel e-mail;
- je inzending moet uiterlijk 10 januari opgestuurd zijn naar:

Poëziewedstrijd 'Feest'
Schrijversschool
Walstraat 34
9711 VS Groningen
of:
rense.sinkgraven@wanadoo.nl

Voor de meest actuele info: schrijversschool.web-log.nl
Voor info: 050-8507148

terug naar boven


CADEAU

Zowaar kreeg ik een dag cadeau en pakte uit:

Twee benen extra,
flippers voor armen,
stralen in het donker,
een plek in het bos om te slapen.

's Morgens liep ik een kleine storm tussen de beuken.

's Middags vloog ik.
Diep haalden de verten adem.

Mijn nacht was makkelijk.
Het bankje kwam om de boom,
maar iets anders mocht ook.
Feestlicht uit de vijver.

Het was een dagendag, bedankt, hoera.


Rik Andreae, 2005

terug naar boven


HET JURYRAPPORT 2005

Op 27 januari vindt voor de zesde keer de Poëziemarathon plaats in Groningen. Voor de vijfde maal organiseert de Groningse Schrijversschool in samenwerking met de Openbare Bibliotheek een poëziewedstrijd, met dit jaar als thema 'feest'.

Dat menigeen zich wist uit te leven bleek uit het grote aantal inzendingen. Tot onze vreugde stuurden nog meer dichters dan het vorige jaar gedichten op. Een aanzienlijk aantal dichters zond maar liefst twee gedichten in. Er zijn in totaal 85 gedichten binnengekomen.

De poëziewedstrijd werd als volgt in de media aangekondigd:
"Vind je het leven een feest? Of is dit het eind van het feest? zoals Thé Lau zo mooi bezong".

Het onderwerp 'feest' werd op diverse manieren geïnterpreteerd en beschreven. Een ding viel echter op; er werd heel wat afgezopen en menig feest viel in duigen. De dichter in kwestie liep ofwel wankelend huiswaarts of ontwaakte enige uren later met een enorme kater in de goot.
Ook thema's als het einde der dingen en de dood werden behandeld.
In tegenstelling tot het vorige jaar waarbij het thema 'helden' aan de orde kwam was de algehele teneur toch een stuk positiever. Het lijkt wel alsof men behoefte heeft om de zonnige kant van het leven te belichten. Vaak werd een huidige liefde bezongen op romantische wijze of met weemoed teruggekeken op vergane glorieuze tijden.

De jury was vaak geamuseerd en soms geëmotioneerd. Over de kwaliteit van de gedichten viel absoluut te twisten en dat hebben we dan ook met verve gedaan.

Samen met de schrijver/dichters Willem Jan van Wijk, Coen Peppelenbos en Jan Glas had ik de eer om de mooiste tien gedichten te selecteren.

Tijdens de vergadering waren de meningen nogal verdeeld waardoor het komen tot uiteindelijke beslissingen een interessant proces werd. De zeer kritische houding van Coen Peppelenbos tegenover de humor van Willem Jan van Wijk bracht ons af en toe van ons stuk. Gedichten die aanvankelijk nog slechts subtiel onder de loep waren genomen bleken ineens te stijgen met stip na een gepassioneerd betoog. Jan Glas wist de hele jury te overtuigen van de schoonheid van het kleinste gedicht van de inzenders en Coen bracht een prachtig vrij naïef gedicht onder onze aandacht. Uiteindelijk waren we het allen eens met de volgende selectie:

De Selectie:

Op de tiende plaats: zonder titel van Trijntje de Haan.
Het getuigt van moed om zo'n klein gedicht in te zenden en daarmee ook nog eens een jury te overtuigen. Met name Jan Glas wees op de vernuftige achterliggende gedachte. Slechts een zin waar een wereld achter ligt.

Op de negende plaats is geëindigd: "Volksvermaak" van Andries Torensma.
Dit raadselachtige gedicht lijkt oude tijden te doen herleven. Een soort van Middeleeuws gevoel treedt op bij het lezen van dit gedicht. Zelfs een beetje macaber. Mooie zinnen als dansen slingers en geurt de bloei rond het monument. Misschien wil de dichter zelf nog het een en ander toelichten.

Op de achtste plaats: "(pleidooi voor herhaling) Decemberdans - 2003" van Hilbrand Vinckers.
Dit gedicht vraagt om herlezing en blijkt dan nog weer mooier dan de eerste keer te zijn. De erotiek tussen twee torens in onze eigen stad wordt op prachtige mystieke wijze beschreven. Het gedicht doet denken aan een liefde tussen twee torens beschreven door Tom Lanoye.
Mooie zinnen als:'D'r A-kerk gele taillelijnen en klokrokkende banden'.
Interessant is het perspectief van waaruit gekeken wordt. Op de ringweg...vanaf het asfalt.
Het warme tegenover het kille en dan toch het gevoel van een feestelijke gebeurtenis weten over te brengen.

Op de zevende plaats: "opkomst" van Trix Giebels.
Hierbij gaat het om een erg originele interpretatie van het woord 'feest'. Het is gemakkelijk je voor te stellen hoe dramatisch feestelijk een stormlopende uitverkoop bij H&M in de vroege ochtend zal zijn. Het gedicht leest lekker maar werd door een jurylid betiteld als woordkakkerij.

Op plaats zes: "Hoe spel je feest" van Willemien Mensinga.
Een bijna letterlijke benadering van het woord 'feest'. Jammer vond de jury het van de laatste regel. Die had evengoed weggelaten kunnen worden waardoor de al begrijpelijke dramatiek voldoende aanwezig zou zijn geweest. Bovendien was het beëindigen van dit gedicht met drie regels, net zoals het begonnen was, veel overtuigender geweest.

Op de vijfde plaats is geëindigd: "Bal Masque" van Anna van der Laan.
De jury vond dit gedicht aanvankelijk een beetje cliché en ouderwets. Bij nadere beschouwing bleek het een mooi opgebouwd 'klein verhaal met terugblik' te zijn. Mooie beelden als: 'nippen...thee uit grove koppen en te rood gestifte benige monden' roepen tijden van weleer op.

Op de vierde plaats: "feestmaal" van David Troch.
Dit gedicht riep heel wat vragen op bij de jury. We waren zeer verrast door de openingszin 'lepel mij letters in' en enigszins teleurgesteld door het slot. Dit gedicht was beslist hoger geëindigd als de maker hiervan had weten te schrappen. Het leek alsof er ongeremd geschreven was wat ook prachtige beelden opriep. De eigenzinnigheid van het gedicht maakt het tot een goed gedicht. Het is alleen 'over the top'. Toch bleek dit van alle tien gedichten het gedicht te zijn dat de meeste interesse en nieuwsgierigheid wekte.

Op de derde plaats is geëindigd: zonder titel van Marja van der Veen.
Dit gedicht kwam uiterst feestelijk over. Het lijkt liefdevol geschreven met een bijna paradijselijk karakter. Is er een foutje ingeslopen of heeft de schrijfster dit met opzet zo laten staan? Ik doel hierbij op de zin: 'en later zulke zoet tomaten'.

Op de tweede plaats: "Vergeten" van Joseph Barnsteen.
Een bijzonder vrolijk gedicht dat door de grote dosis humor de jury dan ook erg aan het lachen bracht. Heel helder geformuleerd waardoor je niet anders kon dan de beelden ook daadwerkelijk voor je zien.
Het gedicht loopt ritmisch goed en spreekt voor zich.

Op de eerste plaats: "Cadeau" van Rik Andreae.
Vreemd genoeg voelden we ons allemaal aangetrokken tot dit gedicht. Of is dit niet zo verwonderlijk? Het blijkt wederom een Mysterieus gedicht te zijn waarbij de juryleden wel hun vraagtekens plaatsen. 'Flippers voor armen' en 'diep haalden de verten adem' vragen om uitleg. De openingszin en de laatste regel riepen bij een aantal juryleden ergernis op. 'Het bankje kwam om de boom maar iets anders mocht ook' was eveneens een punt van discussie.
Toch waren we het erover eens dat het weer een mooi en diepzinnig gedicht betrof dat deze dichter opnieuw tot winnaar van deze dichtwedstrijd maakt.Namens de jury,

Liesbeth Annokkee


terug naar boven

©
Stichting Poëziemarathon Groningen,  2004/2005

terug naar boven