WAT WAS ROTTEND STAAL?

Rottend Staal Publicaties was oorspronkelijk een eigen beheer-uitgeverijtje (opgericht in 1993), waarbij het eerste werk van De Dichters uit Epibreren, alsmede enkele bundels van Karel ten Haaf en Bart FM Droog verschenen. Het beleid van de uitgeverij was betaalbare poëzie uit te geven, ter verkoop bij voordrachten van de dichters.
Enkele keren traden de Dichters uit Epibreren, Karel ten Haaf en/of Herman J. van den Bold op onder de verzamelnaam 'Rottend Staal Dichters'.
De laatste Rottend Staal boekuitgaven waren de Epibreren-bundels Oerol (zomer 1998) en Jawohl (Duitse vertalingen, herfst 1998) en De moderne vrouw en haar kont (Karel ten Haaf, november 1998). Hierna is besloten geen boeken meer uit te brengen, aangezien de Groninger uitgeverij Passage zich ontfermde over de boekuitgaven der Epibranten en Karel ten Haaf.

Maar: Rottend Staal staat ook voor de 'Rottend Staal Nieuwsbrief:

Vanaf mei 1995 verschijnt bij Rottend Staal Publicaties het poëzietijdschrift 'De Rottend Staal Nieuwsbrief', oorspronkelijk bedoeld als platform voor dichters die regelmatig op podia gedichten voordragen.
Gezien de hoge kosten van de papieren versie wordt nummer 40 de laatste reguliere uitgave. Bij ons overheerst het geloof dat we een groter publiek met minder kosten kunnen bereiken via het perfide internet. Bij deze dan: dit is Rottend Staal online, met poëzie-verwant nieuws én natuurlijk poëzie.
 
design: Hans Hollestelle