Museum voor Moderne Kunsten Epibreren   Westerduin 3 -9999 ZQ - Epibreren - The Netherlands
Openingstijden: 00.00-24.00 uur, dagelijks

terug naar: Bart FM Droog Zaal | Centrale Hal© Harriët Geertjes, 2006
Epi-titel: Lezend manspersoon dat sprekend gelijkt op de manspersoon die
op de andere schilderijen in deze zaal is afgebeeld, al is hij zich daar niet
noodzakelijkerwijze van bewust.