Louis Th. Lehmann

recensies 1998

terug naar beginpagina

terug naar recensies-overzicht

 

Leeuwarder Courant, 17-4-1998 (De pauwenhoedster)
Friesch Dagblad, 9-9-1998 (De pauwenhoedster)

 

terug naar boven


EEN VERVEELDE LANDHEER
L. Th. LEHMANN: De pauwenhoedster. De Bezige Bij, Amsterdam; 155 blz., fl 34,50

'Telkens wanneer het stof de glanzend marmeren vloer van Paolo Spuibeljaats kamer dof maakte, liet hij zijn kudde witte pauwen eroverheen drijven.' 

Wat te denken van een roman die op deze manier begint? Zou het hier om een soap gaan, de uitweg voor jonge schrijvers om ook mee te doen aan het literaire bedrijf? 
Of zou het de opening kunnen zijn van een historische roman die in het oude Perzië speelt? Maar de naam Spuibeljaat is daarmee niet in overeenstemming. Nee, het begin verraadt de surrealistische achtergrond van de dichter en archeoloog L. Th. Lehmann (1920) die de lezer met het lichtvoetige 'De pauwenhoedster' wil vermaken. Het gaat om een herdruk; de eerste druk verscheen in 1955.

Tijdens de oorlog publiceerde Lehmann in 'De Schone Zakdoek', het blad van Theo van Baaren en Gertrud Paape, dat in een oplage van één exemplaar verscheen. Later werkte hij mee aan 'Barbarber'. ik ken hem vooral van 'Gesprek tussen twee muizen', een dwaas en dolkomisch gedicht waarin het woord 'pieps' de boventoon voert.

Ook 'De pauwenhoedster' is een dwaas en bizar verhaal, dat er absoluut niet om vraagt serieus genomen te worden. Landheer Paolo Spuibeljaat krijgt, op het moment dat hij 21 jaar wordt, van de notaris te horen dat de erfhouder zijn eerste kind altijd verwekt bij de vrouw met wie hij niet getrouwd is. Om die reden voelt hij zich, al is hij verloofd met Bettina, vrij om werk te maken van pauwenhoedster Columbine Broblifioul. Zij wijst zijn avances echter af. Als zijn aanstaande schoonmoeder hem vervolgens een schokkend nieuwtje vertelt over haar ware identiteit, vlucht Paolo naar Zuid-Amerika.

Daar wordt hij gastvrij ontvangen op het landgoed van een edelman die de vader is van de wispelturige dochters Complicacion en Excepcion. Het komt zelfs tot een duel met een medeminnaar. Op zeker moment wordt hij teruggeroepen naar zijn land van herkomst. Schoonmama komt met nieuwe onthullingen, die een heel ander licht werpen op zijn verwantschap tot Columbine.

Het surrealisme heeft in de Nederlandse letteren nooit een hoge vlucht genomen. Voor een roman levert het slechts drijfzand op, een totaal gebrek aan structuur, waardoor het proza op elk moment alle kanten uit kan fladderen. 'De pauwenhoedster' levert daarvan het overtuigende bewijs. Het boek is eerder een curiosum dan een boeiend relaas over het amoureuze leven van een zich vervelende landheer.
(G.J.Z. [= Gerrit Jan Zwier?], Leeuwarder Courant, 17-4-1998)

terug naar boven


RARE SNIJBOON IN RARE SITUATIES
De Pauwenhoedster van L. Th. Lehmann: satire of klap op je kop?


Triviaal literatuur is tegenwoordig de verzamelnaam voor kasteelromans, flodderige detectives, horrorstories... en onze hoogsteigentijdse beeldroman, de soap.

Ze worden verslonden door miljoenen avontuur- en liefdesdrama-hongerige lezers, maar mogen niet tot de 'Literatuur met hoofdletter L' worden gerekend. Triviaal staat voor ...... [onleesbaar] tweede-rangs.
Deze negatieve waardering verdwijnt nu het post-modernisme ve... [onleesbaar] dat er geen hiërarchische verschillen bestaan tussen 'hoge en lage cultuur'. Triviaal is een geuzennaam geworden. Wie niet van soap houdt, gaat door voor vastgeroeste intellectueel. Soap moet! Dat je het gevoel hebt een klap op je kop te hebben gekregen na het uitzitten van een aflevering Zeg eens 'A' of Goede tijden, slechte tijden, is alleen maar het doorslaggevende bewijs van onuitroeibaar dédain. Zoiets als het excommunicatieve oordeel 'bourgeois' of 'intellectueel' in het communisme van de voormalige Sovjet-Unie...
Draaf ik door? Ik draaf door. Maar leg eens uit: Waarom moet iemand die depressief wordt van het huis-tuin-en-keuken proza in televisie-soaps dit even hogelijk waarderen als de tot-geluk-prikkelende genoegens van het lezen van een goed boek? Het is iets anders om je torenhoog  te verheffen boven je naasten die met rode oortjes 'GTST' volgen. Hiërarchische verschillen zijn uit. Prima! Des te beter! Onderscheid in literaire genoegens ook meteen maar? Ik zie het niet...  Waarheen? Waarvoor?

Satire op soap

Soms wordt het triviale door een literaire tekst verweven. Dat is prachtig. Wat ook mooi is: wanneer triviale literatuur tot onderwerp wordt van satire. Het lijkt of dit laatste de bedoeling is van L. Th. Lehmann (1920) in zijn jongste roman, De Pauwenhoedster. Plaats, tijd en gebeurtenissen worden soms beschreven als in een antiek verhaal. 'Telkens wanneer het stof de glanzend marmeren vloer van Paolo Spuibeljaats kamer dof maakte, liet hij zijn kudde witte pauwen eroverheen drijven door de twee deuren. De pauwenhoedsters liepen erachteraan, elegant doch landelijk gekleed', zo luiden de beginzinnen.
We wanen ons in een Romeinse villa, zeg: ten tijde van Julius Caesar en zijn rivaal bij Cleopatra. Maar ene Spuibeljaat als moderne Antonius? Deze rare snijboon met zijn nog raardere naam heeft niets tragisch. Hoewel hem het leven niet gemakkelijk wordt gemaakt, door een reeks vrouwen, maar vooral door zichzelf. Spuibeljaat is een telg uit een voornaam geslacht, hij manoeuvreert zich in de meest onwaarschijnlijke situaties.
Zijn muzikale aspiraties, hij 'speelt fluit', hebben vooral tot doel een va zijn pauwenhoedsters te strikken: Columbine Broblifioul. Maar vanaf zijn vroegste jeugd is hij bestemd voor het huwelijk met Bettina Deid, een keurig meisje. Zodra ze ontsnapt aan de aandacht van haar alomtegenwoordige moeder, die haar met een paraplu in de aanslag bewaakt, blijkt het mee te vallen met haar netheid. Ze lijkt dan op een licht ontspoord zusje van, zoals de achterflap meldt, Cissy van Marxveldt.
Spuibeljaat leest bij notaris Krijtvogel een extra clausule in het testament van zijn vader. Om het blauwe bloed sterk te houden, moet elke eerste zoon buitenechtelijk worden verwekt. Ook hijzelf blijkt een bastaard. Hij blijft lang onwetend over de identiteit van zijn moeder, hoewel die al mijlenver zichtbaar is...

Galant duel

Hij verdubbelt zijn pogingen om Columbine te verleiden. Uiteindelijk vlucht hij en komt in een Latijns-Amerikaans land terecht. waar vanzelfsprekend een 'hacendado', Don Porciello, hem ontvangt en hij bekoord raakt door diens dochters, Complicacion en Excepcion. weer volgen allerlei verwikkelingen, inclusief galant duel met de suspecte Duitser Don Trismegisto (!) Treitschke, toetreding tot het klooster, serenade aan het balkon...
Het ideale scenario voor een succesvolle 'Latino-soap'. uiteindelijk geeft hij het ook hier op. Hij vertrekt naar huis, waar hem de ontknoping van een en ander wacht. Wil Lehmann inderdaad een satire schrijven op bijvoorbeeld de 'Latino-soap'? Hij laat Spuibeljaat op zijn hotelkamer 'voortbrengselen van de lokale literatuur' lezen. 'Zijn walging steeg. Zoveel sentimentaliteit, zoveel braafheid, zoveel reine doch aantrekkelijke maagden en zoveel opwinding op de verkeerde momenten.' Steekt hij hier de draak met het genre? De passsage lijkt een dubbele bodem te bevatten, want, eerlijk gezegd, wat mij betreft is hij linea recta van toepassing op De Pauwenhoedster.
Hoe wil Lehmann dan zijn roman de banaliteit van het door zijn eigen hoofdpersoon verafschuwde genre laten ontstijgen? Misschien door zijn literair vakmanschap? Ontegenzeggelijk hanteert Lehmannn een soepele stijl. In fraaie formuleringen roept hij een antieke sfeer op, zoals in het citaat hierboven. Daarentegen staan lelijke zinnen als 'Leve de irrationele en inconsequente opruimgeest van de gemiddelde mens!' Spuibeljaat vindt dan een schommeltouw, dat al vanaf zijn kindertijd in zijn kast ligt, om te ontsnappen uit zijn eigen huis.
Hoe het zij, Lehmann kan mij niet overtuigen. In plaats van tot-geluk-prikkelende genoegens bezorgt De Pauwenhoedster me helaas het doffe gevoel van een klap op mijn kop. Maar dat zegt natuurlijk niets over mijn naasten die met rode oortjes...
De Pauwenhoedster, een roman van L. Th. Lehmann; uitgegeven door De Bezige Bij in Amsterdam, prijs ƒ 34,50.
(Grada Kos, Friesch Dagblad, 9-9-1998)
     

 

terug naar boven