Louis Th. Lehmann

recensies 1956

terug naar beginpagina

terug naar recensies-overzicht

een Nederlands dagblad, medio 1956 (Het echolood)

 

 

 

 

 


'HET ECHOLOOD'

welke de eerste dichterlijke bundeling van deze auteur is na de Verzamelde gedichten van 1947. (als we niets vergeten zijn!) Hier is de Muze - maar het moet een Muze zijn die met haar tijd is meegegaan, anders herkent ze zichzelf niet - dan weer eens in volle glorie: een bundeltje van vijftien verzen en een spreuk ('De vogel Valdood vliegt ook tegen beter weten in') waarin we niets zouden willen missen. Het is misschien wel zeker - iedereen beweert zoiets - dat Lehmann te weinig musisch is om tot de grote dichters te kunnen horen; maar hij is dan toch een minor poet, die geen vers heeft afgeleverd dat ook maar een haar minder is dan het maximum dat hij bereiken kan en die het manco aan zangerigheid ruimschoots kompenseert met een verrukkelijke overvloed aan intelligentie.
Niet de vervloekte spitsheid, waaraan hij zichzelf in vroeger jaren ook wel eens geofferd heeft en die gewoonlijk alleen dient om de aandacht van het gebrek aan gedachten af te leiden, maar dat werkelijke in-de-dingen-kijken, waardoor schoon en lelijk, goed en kwaad, klein en groot, belachelijk en groots hun plaats en hun funktie krijgen en waardoor niets meer overbodig lijkt. We citeren willekeurig één vers:

  MYTHOLOGIE

  Als ik in mijn tuin aan 't werk ben,
  met de heuvels achter mij,
  komen neer vanaf de heuvels:
  Bargaluut, met zijn drie haren
  en zijn stem als van een zaag,
  Schorkenool, die steeds wijdbeens loopt
  om zijn buik te laten slepen
  achter zich over de grond,
  Kraddewind met één oog
  en zijn manden vol met pruimen,
  die hij neerzet op de drempels
  van de huizen van zijn dochters,
  en daarachter nog de kleintjes
  met hun puntmuts en hun hooivork,
  die vannacht mij komen prikken,
  mij en iedereen in 't dorp.

Wij raden iedere poëzieliefhebber aan zelf verder te lezen, en de ontwikkeling van Lehmann, die in de laatste aflevering van 'De Gids' alweer een aantal voortreffelijke verzen publiceert (april 1956) - met aandacht te volgen.
(?, een Nederlands dagblad, 1956)

 

terug naar boven


 

 

 

 

 

 

 


 

terug naar boven