<

Louis Th. Lehmann

recensies 1953

terug naar beginpagina

terug naar recensies-overzicht

LECTUUR REPERTORIUM

Lehmann, L. Th.; schreef ook onder de pseudoniemen S. Colmar en Martin Holma, Noord-Nederlands (R'dam 19-8-1920 - Overschie). Dichter. Met vinnige fantasie debiteert hij zijn ironie evenzeer in on-poëtische onderwerpen als in zijn soms vrij gekruide erotische lyriek, steeds evenwel in een waarlijk dichterlijke zegging. zie ook: J.W. von Goethe.
Dag en nachtlawaai - IV
Gedichten - II-III
Schrijling op de horizon - III
Subjectieve reportage. Gedichten - III
Het verbreken (o. ps. S. Colmar) -III
Verzamelde gedichten: Subjectieve reportage - Dag en nachtlawaai - Schrijlings op de horizon, vermeerderd met ongebundelde gedichten - II

Uit: Lectuur-Repertorium, auteurslijst bevattende 23.000 bio-bibliografische nota's, met waarde- en vakaanduiding, Algemeen Secretariaat voor Katholieke Boekerijen, Antwerpen, 1953.
De cijfers achter de bundels betekenen:
II: Streng voorbehouden Lectuur: deze boeken mogen a) slechts bij uitzondering, b) om gegronde redenen, c) door welgevormde lezers worden gelezen.  
III: Voorbehouden Lektuur: boeken, welke wegens bepaalde passages of grondgedachten niet voor alle volwassenen geschikt zijn, maar voor gevormde volwassenen, ook ontspanningshalve, in aanmerking komen.
IV: Lectuur voor volwassenen alleen (circa 18 jaar en ouder): veronderstelt zedelijke voorlichting en vorming.

terug naar boven