Louis Th. Lehmann

de officiële site - biographie

terug naar beginpagina


© Alida Beekhuis, 2000

Louis Th. Lehmann, geboren op 19 augustus 1920 te Rotterdam is dichter, prozaïst, vertaler, meester in de rechten, archeoloog, doctor in de letteren en natuurlijk de swingende d.j. die elke vrijdagavond op VPRO Radio 5 het luistervolk vergast op fraaie muziek. Wie herinnert zich niet hoe hij tijdens het legendarische dichtfestival Poëzie in Carré, bijgewoond door 2000 bezoekers op 28 februari 1966, als enige van de 25 dichters zijn gedichten uit het hoofd voordroeg. 

Op de HBS werkte hij met zijn vriend en klasgenoot Anton George Kloppers (1919-1974) mee aan de schoolkrant Confetti. Samen met hem kwam hij in contact met zijn stadgenoot Adriaan van der
Veen, die in 1939 met Hoornik, Daisne en Schepens het nieuwe tijdschrift 'Werk' redigeerde, waar Lehmann in 1939 in debuteerde. In 1939 werd hij al tweemaal gebloemleesd: in Dichters van dezen tijd (13de druk) en in In aanbouw, waarin overigens een prachtige jeugdfoto van hem staat. In 1940 verscheen zijn eerste bundel Subjectieve Reportage (De Vrije Bladen, Leopold, Den Haag). In de oorlogsjaren was hij medewerker aan het surrealistische tijdschrift 'De schone zakdoek', een initiatief van Theo van Baaren en Gertrude Pape

Zijn Verzamelde gedichten verschenen in 1947 bij de vermaarde uitgever Alexander Stols en een ge-update versie hiervan Gedichten 1939-1998 verscheen in december 2000 bij De Bezige Bij. Op 15 december 2000 sprak hij in 'De Volkskrant': 'Als ik jonge dichters goede raad moest geven, dan was het deze: debuteer niet voordat je een goede baan hebt. Ofschoon ik begrijp, dat veel jonge dichters tegenwoordig bedreven zijn in het geven van lezingen en dergelijke. Dat circuit bestond in mijn tijd nauwelijks.'


 "Voor Jef Last. 
   Uit vriendschap
   en uit dank voor
   het verschaffen van 
   het beste onderkomen
   in Amsterdam
   3-5-41" 
   opdracht in een exemplaar
   van Dag- en Nachtlawaai,
   A.A.M. Stols, 1940
Ofschoon de uitspraak 'Gij zult niet bloemlezen' van hem afkomstig is, heeft dit vele bloemlezers en uitgevers niet weerhouden gedichten van hem in bloemlezingen op te nemen - zonder zijn toestemming. 


Louis bespreekt de ontwikkelingen in de scheepsarcheologie met de jeugdige dichteres Hannie Rouweler uit Usquert, op het tuinterras van Café De Drie Uiltjes, Groningen, zomer 2000. Foto: Jan Bervoets.


Op 30 mei 2004 ontving Louis Th. Lehmann de Ruigoord Trofee. "Bedankt voor deze spiraal", zei de dichter doelend op de handgesneden houten doos met Ruigoords symbool waarin een bronzen plaquette lag. De Ruigoord Trofee wordt jaarlijks toegekend aan een kunstenaar die een belangrijke bijdrage levert aan het laten klinken van het Vrije Woord in Ruigoord. In 2003 ontving Simon Vinkenoog deze onderscheidsing, in 2005 Diana Ozon.

terug naar boven